10 i panelet til borgermødet torsdag aften

10 i panelet til
borgermødet torsdag aften

Alle partier og lister er repræsenteret, - også Nationalpartiet med Amin Jensen

Så melder Ældrerådet i Hvidovre klar til et spændende borgermøde på Risbjerggård på torsdag den 12. oktober kl. 19.00. Temaet for mødet er ikke bare det kommende kommunalvalg, men mere direkte spørgsmålet: “Fremtidens vilkår for Hvidovres ældre?”.

- Der er tradition for, at Ældrerådet inviterer de kommende politikere til en drøftelse af vilkårene for de ældre borgere i Hvidovre, forklarer Ældrerådsformanden Birthe Mingon. - Vi har i den forløbne periode fået vedtaget en Værdighedspolitik, en Pårørende Politik og senest en Demenshandlingsplan, og det er vigtigt for Ældrerådet at fastholde de vedtagne politikker og holde politikerne fast på intensionerne med dem, så de bliver en fast del af hverdagen for de ældre.

Panelet torsdag aften består af Helle Adelborg, Socialdemokratiet, Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti, Anders Wolf, SF, Steen Ørskov Larsen, De Konservative, Gert Wahl, Enhedslisten, Elin Palm, Hvidovrelisten, Charlotte Munch, Venstre, Susanne Wad Leth, Radikale Venstre, Rene Bathum Pedersen, Nye Borgerlige i Hvidovre og nytilkomne Amin Jensen, Nationalpartiet.

Hver partirepræsentant får i første runde maks tre minutter til deres oplæg, hvorefter der åbnes op for spørgsmål fra salen. Omkring kl. 20.30 vil der være en kort pause, hvorefter paneldeltagerne får mulighed for indbyrdes spørgsmål og kommentarer, og derefter vil der igen være mulighed for spørgsmål fra salen. Arrangørerne forventer, at der ca. 21.30 vil være en runde med afsluttende bemærkninger fra panelet.

Der vil blive serveret kaffe på mødet, og der vil være mulighed for at købe øl og vand.

m-

menu
menu