1,2 mio. kr. til Hvidovre Ishockey Klub

Mandag aften vedtog et stort flertal i kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune vil støtte Hvidovre Ishockey Klub med et sponsorat på 1,2 mio. kr. Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, hvor sagen var eneste punkt på dagsordenen. Hvidovre Ishockey Klub havde ansøgt om et sponsorat til en værdi af 1,5 mio kr., men et flertal på 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne blive enige om de førnævnte 1,2 mio. kr. Forslaget blev stillet af Socialdemokraterne, DF og de to tidligere medlemmer af venstre og det fik opbakning af Hvidovrelisten, SF, Enhedslisten og Bo Christof, der er uden for parti. Imod stemte Konservative. - Gruppe A, O, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP) foreslår, at såfremt Hvidovre Fighters optages i Metalligaen, at der indgås en gensidigt bebyrdende sponsoraftale med ”Hvidovre Fighters” for sæsonen 17/18 og 18/19, og at det kontante beløb for sponsoraftalen beløber sig til 1,2 mio.kr. eksklusiv husleje og reklameudgift, der oppebærer en værdi af 631.515 kr., som betyder, at det samlede sponsorat ender på 1,8 mio. kr., lød det i det stillede forslag, som altså blev vedtaget.

Læs mere om debatten i kommunalbestyrelsen i næsten Hvidovre Avis

menu
menu