22 meter højt byggeri taget af bordet

22 meter højt byggeri taget af bordet

Lokalplan for boligbyggeriet på Svend Aagensens Alle, tidligere Kløverprisvej, blev forkastet på seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Der kommer ikke til at være boligbyggeri i 22 meters højde langs banen på Svend Aagensens Allé (tidligere Kløverprisvej 10A og 10B-D, red.).

Teknik- og Miljøudvalget (TMU, red.) valgte nemlig at forkaste den udarbejdede lokalplan for et nyt byggeri på den banenære strækning. Lokalplanen var ellers i sin absolut sidste fase inden endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen i slutningen af september.

Dermed ser det ud til, at de høringsberettigede naboer og grundejere er kommet igennem med deres synspunkter om, at et sådant bygger i deres umiddelbare nærhed ikke kunne accepteres.

Lang vej undervejs

Sagen om boligbyggeriet har været beskrevet nøje her i Hvidovre Avis helt fra begyndelsen i januar 2016, hvor den almene boligorganisation FA09 havde rettet henvendelse til Hvidovre Kommune om projektet. Målet var at bygge ældreboliger, boliger til borgere med fysiske og psykiske handicap, bostøtteboliger til unge samt ungdomsboliger.

Sidenhen er der blevet udarbejdet tillæg til den gældende kommuneplan og dernæst ny lokalplan for området, for at byggeplanerne kunne realiseres.

Sideløbende har de omkringliggende naboer imidlertid udtrykt stor bekymring over projektet og den, efter deres mening, manglende inddragelse af dem undervejs. Utilfredsheden kulminerede på et borgermøde, hvor små 100 stærkt kristiske borgere deltog.

Indsigelser havde betydning

Om det var borgermødet, der gjorde udslaget for politikerne er uklart, da udvalgsmødet er lukket, men sikkert er det i hvert fald, at ingen i udvalget kunne godkende den planlagte lokalplan, hvor der kunne bygges op til 22 etager.

Af TMU-referatet fremgår det, at der blev stillet i alt tre forslag til, hvordan området fremadrettet kan anvendes. Et forslag gik på, at området slet ikke skal anvendes til beboelse - det blev stillet af Konservative. Et andet forslag, stillet af Hvidovrelisten, gik på, at en ny lokalplan for området skal have en bebyggelsesprocent på max. 35%.

Det sidste forslag, stillet af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, som der dermed var flertal for, lød på, at bygherren skal udarbejde et "nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

Sagen behandles igen på næste kommunalbestyrelsesmøde sidste tirsdag i september.red

menu
menu