22 % stemmeberettigede var nye i byen

22 % stemmeberettigede var nye i byen

Kommunalvalget 2021 fik lavere valgdeltagelse end i 2017 – knap 10.000 stemmeberettigede var nye i Hvidovre

Hvidovre Kommune oplevede nedgang i valgdeltagelsen ved KV21.

I 2017 stemte 65,7% af de stemmeberettigede i Hvidovre. Ved valget i sidste uge var antallet nede på 60,5%. Godt en femtedel af de i alt 41.089 stemmeberettigede var nytilflyttere.

Det valgsted, hvor stemmeprocenten dalede mest i Hvidovre, var Avedøre Skole, hvor 58,6% stemte i 2021 mod 65,7% i 2017. Valgstedet Avedøre Idrætscenter havde til gengæld den laveste valgdeltagelse i hele kommunen med kun 51,6%. I 2017 lå valgdeltagelsen i Avedøre Idrætscenter på 56%. Det sted i kommunen, der havde højest valgdeltagelse var Dansborghallen med en stemmeprocent på 66,9%. Stemmeprocenten i Dansborghallen lå i 2017 på 72,4%.

Blandt de i alt 41.089 stemmeberettigede i Hvidovre gemmer der sig både førstegangsvælgere og nytilflyttere. Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvor mange af de stemmeberettigede, der var nytilflyttere.

6% førstegangsvælgere

– Der er ifølge Danmarks Statistik 2.446 førstegangsvælgere ved KV21 i Hvidovre Kommune, der ikke var stemmeberettigede ved Kommunalvalget i 2017. Det svarer til at 6 % af de stemmeberettiget stemmer for første gang, oplyser Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune oplyser desuden, at der siden sidste kommunalvalg i 2017 er tilflyttet 9.221 nye stemmeberettigede.

– Det svarer til, at der i perioden er tilflyttet, hvad der svarer til godt 22 % af de stemmeberettigede, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune kan ikke oplyse, hvordan nytilflyttere og førstegangsvælgere fordeler sig i kommunens valgdistrikter.

red

menu
menu