400 grunde er kortlagt forurenede

400 grunde er kortlagt forurenede

Region Hovedstaden har kortlagt Hvidovre for forurenede grunde

400 grunde i Hvidovre har eller mistænkes for at have forurenet jord. Nogle af grundene er tidligere industri- eller losseplads-grunde, som i dag har boliger på.

Gamle forureninger kan i princippet ikke ende med at blive grundejerens hovedpine, men den forurenede jord kan alligevel få økonomisk betydning for ejerne, hvis grund og bolig skal videresælges, eller man ønsker at udbygge på en grund med forurenet jord.

Kortlægningen af antallet af grunde med forurenet jord i Hvidovre er resultatet af at Region Hovedstaden de sidste tre år har haft fokus på Hvidovre Kommune for at opspore netop forurenede grunde.

Årsagen til, at det i dag vurderes, at der lokalt er 400 grunde, der er eller mistænkes for at være forurenede skyldes, at man først i 1980’erne blev klar over kemiske stoffers sundheds- og miljømæssige påvirkning.

- Det var udbredt at “ude af øje” var en god måde, at afskaffe alle tænkelige typer affald. Dette er årsagen til mange jordforureninger. Senere, hvor de problematiske aspekter blev bedre kendt, fik vi i Danmark det bærende princip - at forureneren betaler, lyder det fra Hvidovre Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Region Hovedstaden har netop offentliggjort hvilke grunde det drejer sig om lokalt. Alle kan således gå ind og se på regionens hjemmeside, hvor der er kortlagt som forurenet jord i Hvidovre.

Offentlig opgave

Helt konkret blev det fastsat i jordforureningsloven, hvor miljømyndigheden fik et redskab til at kræve, at jordforurening opstået efter år 2001, skal oprenses af forureneren. Samtidig blev det besluttet, at de gamle og “herreløse” forureninger, der er opstået før 2001, er en opgave for det offentlige.

Det betyder altså, at forureninger fra før 2001 ikke automatisk bliver en økonomisk byrde for grundens nuværende ejer. Men som ovenfor nævnt kan ønsker om udbygning på grunden samt videresalg af en grund med forurenet jord dog give nuværende ejere problemer.

Læs mere om det på side 6 & 7

key

menu
menu