6 millioner i underskud på Avedøre Skoles budget

6 millioner i underskud på Avedøre Skoles budget

Et underskud på 2 millioner i 2016 har udviklet sig til et øget underskud på cirka 6 millioner kroner i 2017

Et nogenlunde acceptabelt underskud på Avedøre Skole i 2016 har på et år udviklet sig til det tredobbelte. Men det er kun det foreløbige tal. På nuværende tidspunkt ser det ud som om, at underskuddet nærmer sig ca. 6 mio. kr.

Hvidovre Kommunes Center for Skole og Uddannelse bekræfter, at underskuddet ligger i den størrelsesorden. Det store underskud skyldes, i følge Hvidovre Kommune, manglende regulering af udgifter i forhold til det faktiske børnetal.

- Avedøre Skole kom ud af 2016 med et regnskabsresultat på ca. 2 mio. kroner i underskud. Et underskud på 2. mio. kr. er med Avedøre Skoles økonomi under den grænse på 5 procent (både plus og minus) som kontraktinstitutioner får overført fra et år til et andet, skriver forvaltningen i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

Plan mislykkedes

Underskuddet på 2 mio. kr. var imidlertid af en størrelsesorden, så der i et samarbejde mellem Center for Skole og Uddannelse og Avedøre Skole blev lagt en plan for at reducere underskuddet. Planen ser dog ikke ud til at være lykkedes.

- De foreløbige beregninger for 2017 viser imidlertid, at underskuddet er steget med omkring yderligere 4 mio. kr. Præcist hvor stort et underskud Avedøre Skole går ud med er endnu for tidligt at udtale sig om. Der er dog ingen tvivl om, at vi ser meget alvorligt på sagen, lyder det fra Center for Skole og Uddannelse.

Årsagen til det store underskud er som før nævnt afledt af antallet af elever på skolen.

- Årsagen er, at Avedøre Skole ikke har reguleret udgifter til lærere, pædagoger og materialer i forhold til det faktiske børnetal. I Hvidovre Kommune er skolernes budget direkte afhængigt af antallet af elever på skolen, forklarer Center for Skole og Uddannelse.

Hvordan kan det nå op på så højt et beløb?

- Som nævnt kendes størrelsen af underskuddet i 2017 endnu ikke. Men budgetopfølgningen for august har vist, at de tiltag, som Avedøre Skole har sat i værk henover første halvdel af 2017, ikke ser ud til at have den forventede effekt, skriver Center for Skole og Uddannelse.

Svært at indhente

Det står imidlertid klart for Hvidovre Kommune, at underskuddet ikke kan udlignes i en håndevending.

- Konsekvensen er, at man på skolen skal arbejde meget målrettet med at nedbringe merforbruget. Det forventes dog ikke, at et underskud af den størrelse kan nedbringes på et år. Der skal udarbejdes en flerårig plan, lyder det fra Center for Skole og Uddannelse.

Klart står det dog, at det er skolens ledelse, der har ansvaret for det store budgetunderskud.

Hvilke konsekvenser har det for skolens ledelse?

- Hvidovres skoler er kontraktstyrede. Det betyder, at det er skolens ledelse, som har ansvaret for skolens drift, herunder økonomien. Det er derfor skolens ledelse, i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse, der har ansvaret for at få økonomien på rette kurs igen. Skolerne modtager løbende den nødvendige understøttelse fra kommunens centrale administration til at løfte denne opgave. Skolens ledelse er blevet bedt om at lave en redegørelse over forløbet, slutter Center for Skole og Uddannelse.

key

menu
menu