ÅBENHED I NY KOMMUNAL-BESTYRELSE

ÅBENHED I NY KOMMUNAL-BESTYRELSE

Det er godt at se alle de gode intentioner og hensigtserklæringer, kandidater til kommunalvalget fremkommer med i Hvidovre avis.

Leif Lindhart Nielsen, kandidat for Socialdemokratiet, skriver endda, at han og hans kolleger i årevis har plæderet for forebyggelse og tidlig indsats over for borgere med angst og depressioner. Han henviser til en britisk undersøgelse, der beskriver de økonomiske fordele ved en tidlig indsats.

En tidlig indsats er jo netop, hvad Enhedslisten gentagne gange gennem årene har råbt op om og stillet forslag til - både i Folketinget og lokalt i Hvidovre. Men dejligt, at Socialdemokratiet er nået frem til samme menneskelige forståelse, Vi glæder os til - de næste fire år i Kommunalbestyrelsen - at stille gode forslag med fokus på udsatte borgere. Nu ved vi på forhånd, hvem vi kan regne med, men havde selvfølgelig gerne set Socialdemokratiet stemme for vores allerede stillede forslag, der har haft til hensigt at hjælpe udsatte borgere til en bedre tilværelse og nemmere vej til selvforsørgelse.

Leif Lindhart Nielsen har ikke med i sit indlæg, at mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, bliver presset af “systemet”, som egentlig er til for at hjælpe. Et pres, der kan føre til angst og depressioner også for kontanthjælpsmodtagere og ledige.

At tilbyde gratis psykologhjælp, fordi det vil give store besparelser i overførselsindkomster og sygehusudgifter, er et, men de menneskelige fordele noget andet, som vejer tungere i Enhedslistens optik. Velfærd koster penge. At der så på sigt følger økonomiske fordele med, hvis vi behandler hinanden ordentlig, er bare et ekstra plus.

I skrivende stund har Socialdemokratiet valgt at gå i valgforbund med DF. Det beklager vi naturligvis, men ser det som en forventelig følge af sidste periodes lukkede parløb mellem de to partier. Forhåbentlig vil den nye kommunalbestyrelse blive sammensat, så der kan styres demokratisk og med åbenhed i beslutningsprocesserne.

De bedste hilsner

Gert Wahl

Kandidat til kommunevalget for Enhedslisten

menu
menu