Ændrede regler for merudgifter

Ændrede regler for merudgifter

Ændrede regler forlænger sagsbehandling - men borgere, der får hjælp til merudgifter bliver kontaktet, når deres sag tages op

Får du støtte til nødvendige merudgifter - eksempelvis fordi du har et en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så betyder nye regler på området, at din hjælp skal omberegnes i løbet af i år.

- Den lovændring, der er kommet, betyder, at nogle borgere vil få mere og andre mindre end i dag. Merudgifter bliver nu udbetalt på en anden måde end før, nemlig efter standardsatser. Konkret betyder det, at vores sagsbehandlere skal ind i hver enkelt sag og beregne igen, forklarer handicap- og psykiatrichef Susanne Samuelsen.

Borgerne bliver kontaktet

Det store arbejde med at omberegne den nye støtte til merudgifter betyder, at borgerne vil opleve en forlænget sagsbehandlingstid i det kommende år.

Borgeren bliver kontaktet af deres sagsbehandler, når deres sag bliver taget op og omberegnet.

Alle sager om merudgifter skal være omberegnet med udgangen af 2018.

Der er cirka 100 borgere i Hvidovre, der modtager støtte til nødvendige merudgifter efter Servicelovens paragraf 100. Det kan eksempelvis være til særlig diabeteskost eller specialsyet tøj. De nye regler betyder, at borgerne kan få udbetalt én af de to standardsatser på 1.000 eller 2.000 kr. pr måned. Borgere, der har nødvendige merudgifter for et beløb på mere end 2.500 kr. om måneden, kan få det eksakte beløb, hvis de lever op til lovens nye krav om dokumentation.

red

menu
menu