AFLYSNING: Minister og borgmester mødes om kystsikring

AFLYSNING:
Minister og borgmester mødes om kystsikring

OBS!!! Miljø- & Fødevareminister Esben Lunde Larsen er blevet haste indkaldt til møde i London og derfor ser sig nødsaget til at aflyse det planlagte møde næste tirsdag - mødet forventes gennemført senere på sommeren.

"Ministeren er ikke interesseret i at komme til Hvidovre!"

Denne udtalelse fra borgmester Helle Adelborg ved det offentlige borgermødet efter stormfloden og oversvømmelserne først på foråret, har vakt forundring hos de lokale Venstre-folk. Miljøminister Esben Lunde Larsen(Venstre) havde selvsagt travlt i dagene omkring stormfloden der ramte mange egne i landet, og flere steder endda med større ødelæggelser end i Hvidovre-området. Midt i de mange henvendelser erindrer ministeren dog ikke at have fået en speciel henvendelse fra den herværende borgmester.

- Hvis man ikke er blevet inviteret, er der jo ikke noget at sige til at man ikke kommer, siger Venstres kredsformand Leon Tilgaard, der i stedet har inviteret miljøministeren til et møde - en dialog med borgmesteren og andre - på næste tirsdag den 20. juni. Det foregår i sejlklubben Susets lokaler på Hvidovre Havn fra kl. 14.30 til 15.30.

- Ministeren svarede positivt på min invitation allerede efter få dage, og jeg glæder mig til at de to vil udveksle synspunkter og muligheder omkring regeringen og folketingets planer omkring kystsikringen, og ligeledes kommunernes rolle i denne vigtige proces, understreger Tilgaard.

Til mødet har man også inviteret en borger, der endnu er mærket af de voldsomme oversvømmelser ved Harrestrup Å, og stadig er henvist til at bo i skurvogn med sin familie.

mads-

Helle Adelborg

Helle Adelborg

menu
menu