Afviser rygter om appelsag!

Afviser rygter om appelsag!

Vist føler vi os chikaneret og dårligt behandlet i Dansborg, men det skal ikke føre til overilede beslutninger, fastslår formanden Merete Norre

Der har i ugen efter den klare frifindelse af den fem socialdemokratiske byrådsmedlemmer og partiets kredsbestyrelsen i Civilretten i Glostrup, verseret rygter om at Dansborg partiafdeling ville appellere dommen til Landsretten.

Som tidligere omtalt var de nævnte sagsøgt for at have overtrådt partiets love og reglementer, fordi de ikke havde indbetalt partiskat rettidigt, hvilket sagsøgerne mente skulle betyde mistet valgbarhed på kandidatlisten omkring kommunalvalget for fire år siden.

Forkert meddelelse!

Formanden for Dansborg afdelingen, Merete Norre, afviser imidlertid, at en sådan drastisk beslutning er taget:

- Det er tilsyneladende tidligere, og måske ekskluderende medlemmer, der udspreder denne meddelelse, fastslår Merete Norre. - En eventuel beslutning om en appelsag kan kun tages ét sted, nemlig blandt vore medlemmer, og vi tager stilling hertil på en ekstraordinær generalforsamling i Dansborg umiddelbart efter påsken.

- At vi generelt føler os dårligt behandlet i Dansborg afd., skal ikke føre til overilede beslutninger.

- Dårligt behandlet, hvordan?

- Der er desværre adskillige eksempler, der har gjort det svært for den nye og ellers samarbejdsvillige bestyrelse. Jeg syntes, vi er blevet modarbejdet og endda chikaneret, fastslår Merete Norre.

Blandt de chikane-eksempler man taler om i Dansborg afdelingen er, at man - som eneste lokalpartiforening - er blevet nægtet adgang til at være repræsenteret på gruppemøderne på rådhuset dagen forud for kommunalbestyrelsesmøderne. Man mener, det er i direkte strid med reglerne.

Dansborg finder desuden, at man har været ude for direkte censur i det lokale partimedlemsblad “A-Orientering”, hvor man ikke kunne få optaget et indlæg, der indholdt kritik af beslutningen om den delvise lukning af motionscentret i tribunen på Hvidovre stadion. Man finder det udemokratisk, at man ikke har kunnet fremføre denne indsigelse, eftersom mange af Dansborgs medlemmer er berørt af den meget omdiskuterede indskrænkning.

mads-

menu
menu