Akuttelefonen hjælper psykisk kriseramte om natten

Akuttelefonen hjælper psykisk kriseramte om natten

Telefonen er åben for krisehjælp når andre tilbud om hjælp og rådgivning er lukket

Akuttelefonen er - som tidligere omtalt i her i Hvidovre Avis - et tilbud til voksne i akut psykisk krise.

Akuttelefonen kan yde professionel støtte og rådgivning i de sene aften- og nattetimer. Akuttelefonen er etableret som et samarbejde mellem otte vestegnskommuner, herunder Hvidovre, og er bemandet af professionelle medarbejdere fra bostedet Kløverengen i Ishøj Kommune, som er vant til at yde psykisk krisehjælp til mennesker med et akut behov. Tilbuddet startede som et et-årigt forsøg i oktober 2016 og er indtil videre blevet forlænget to gange indtil oktober 2018.

Dækker et ”hul”

Tæt på 200 opkald har medarbejderne på Akuttelefonen indtil videre modtaget fra voksne, der havde behov for at få hjælp til at håndtere en akut psykisk krise.

- De borgere, der benytter Akuttelefonen, bliver hjulpet til at kunne håndtere den situation, de står i, og de får ofte tilstrækkeligt hjælp til at kunne klare sig igennem natten, fortæller forstander på bostedet Kløverengen i Ishøj, Anette Rix, hvis medarbejdere bemander Akuttelefonen. Tilbuddet om psykisk krisehjælp blev lanceret for netop for at dække et “hul” i de sene aften- og nattetimer, hvor andre tilbud om hjælp og rådgivning har lukket.

- Vi modtager opkald fra borgere, der er på nippet til at gøre selvskade. De bruger Akuttelefonen som en hjælp til at undgå dette. Mange ringer ind med angst og uro. Gennem samtalerne med vores professionelle medarbejdere får de styr på tankerne og falder langsomt til ro, siger Anette Rix og tilføjer:

- På spørgsmålet, om borgeren ville ringe igen i en lignende situation, svarer 97 procent ja.

Åben aften og nat

Du kan ringe til Akuttelefonen på 25 25 04 00.

Telefonen har åbent alle dage kl. 23.30-7.00 Akuttelefonen er som nævnt bemandet af professionelle medarbejdere fra bostedet Kløverengen i Ishøj Kommune, som er vant til at yde psykisk krisehjælp til mennesker med et akut behov.

oas

menu
menu