Amager Bakke kan give kæmperegning til Hvidovre

Amager Bakke kan give kæmperegning til Hvidovre

Den foreløbige redningsplan, der er arbejdet på for at redde ejerne og dermed forbrugerne for en ekstra milliardregning, ser ud til at været gået i vasken.

Hvidovre Kommune er blandt ejerne af det fælleskommunalt ejede Amager Ressource Center, ARC, der driver Amager Bakke. Helt konkret ejer og hæfter Hvidovre for 7% af ARC og et potentielt tab kan således også ramme Hvidovre. Tabet er i følge fortrolige oplysninger, som Jyllands-Posten har fået indsigt i, beregnet til 1,9 milliard kr. En regning, der i følge professor Brian Vad Mathiesen fra Institut for Planlægning på Ålborg Universitet, vil ende hos forbrugerne i form af et højere affaldsgebyr.

Redningsplan gået i vasken

For at undgå et truende milliardtab indgik ejerkommunerne i sommeren 2016 en aftale om at sætte en redningsplan i søen. Den gik ud på, at Amager Bakke skulle importere affald. Amager Bakke er nemlig blevet bygget for stort i forhold til, hvor meget affald ejerkommunerne reelt kan levere. Det betyder med andre ord, at økonomien for det 4 milliard dyre byggeri ikke hænger sammen.

Med redningsplanen, som også blev underskrevet af Hvidovre Kommune, blev der givet grønt lys for import af affald. Ca. 45.000 tons skulle komme fra Vestforbrændingen, ca. 100.000 tons skulle komme fra England. Ingen af delene ser imidlertid ud til at kunne realiseres.

Dels vil ejerne af Vestforbrændningen, som ikke er helt sammenfaldende med ejerne af ARC, ikke gå med til den plan. Dels spænder EU ben for en import af affald fra England. Og konklusionen er således, at der nu skal arbejdes med en anden redningsplan for Amager Bakke.

- Det betyder, at der skal laves en ikke ubetydelig revision af genopretningsplanen, siger ARC's bestyrelsesformand Lars Weis til Jyllands-Posten.

Forlænget

I Hvidovre Kommune behandlede byrådet i sidste uge en punkt på dagsordenen, hvor byrådet blev orienteret om, at netop planen om at overføre affald fra Vestforbrændingen ikke var lykkedes. Derfor blev byrådet anbefalet, at give ARC ekstra tid til at få styr på økonomien.

- Administrationen anbefaler, at behandling af ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion afventer opdatering af ARCs langtidsprognose, således at behandlingen forventeligt sker senest den 1. maj. Det sker med henblik på, at der kan træffes beslutning på et retvisende grundlag, stod der blandt andet sagsfremstillingen, som altså blev taget til efterretning af byrådet.

Yderligere stod også beskrevet, at netop en potentiel anvendelse af affald fra Vestforbrændingen ikke så ud til at ville lykkes.

- I aftalen er det beskrevet, at Københavns Kommunes affald til Vestforbrænding søges overført til ARC fra 2026. Københavns Kommune har i den anledning været i dialog med Vestforbrænding, der betragter en overførsel som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, står der i sagsfremstillingen. key

Læs mere om Hvidovre Kommunes engagement

i Amager Bakke på side 3.

menu
menu