Bæredygtig udvikling - også i Hvidovre

Bæredygtig udvikling - også i Hvidovre

Et åbent brev til den nyvalgte kommunalbestyrelse:

Tillykke med valget til alle 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen. I skal nu sætte jer til rette og lede Hvidovre Kommune de næste fire år. Her kommer en opfordring fra bekymrede borgere, som ser nødvendigheden af, at vi støtter hinanden i at arbejde efter FN's bæredygtighedsmål. Professor emeritus Steen Hildebrandt skriver i sit essay Verdensmålene - vor største mulighed og udfordring: “Man kan ikke lede uden mål. Og man kan ikke have mål uden ledelse. Verdensmålene, FN’s 17 globale bæredygtighedsmål, er den største ledelsesudfordring, der nogensindehar eksisteret. Og den største mulighed for en bedre verden for alle mennesker”.

Som nyvalgt kommunalbestyrelse er lederskabet på lokalt niveau jeres. I har et ansvar og en opgave ligesom lederne på nationalt og internationalt niveau. For vi må som borgere, institutioner, virksomheder og kommunalbestyrelse tage udfordringen op: Der er mange ting i verden, der skal ændres, hvis vores børn og børnebørn skal have et lige så godt liv, som mange af os har haft.

Vi står i dag i en nye epoke i klodens historie - den menneskeskabte epoke. Summen af de sidste få hundrede års udvikling er blandt andet, at mennesket i dets iver efter materiel og økonomisk vækst har påført menneskeheden selv og kloden som økosystem så meget skade og pres, så store og hurtige forandringer er nødvendige.

Derfor må vi nu bevæge institutioner, virksomheder, lokalsamfund, lande - ja, verden i en ny retning. Det kræver, at vi formulerer nye kriterier for og billeder af, hvad det er for en verden, vi vil lede os hen imod. Hvilke mål skal være styrende for vores beslutninger? Og hvilke tidshorisonter skal vi arbejde med eller inden for, når vi planlægger, beslutter og implementerer? Skal vi tage hensyn til de endnu ikke fødte generationer, eller skal vi udelukkende betragte de nærmeste år eller årtier?

Hvordan vil Hvidovre Kommune bidrage til bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), livet på land (mål 15) samt partnerskaber for handling (mål 17)? Kunne man forstille sig, at Hvidovre med sine grønne områder kunne bidrage yderligere til biodiversiteten i bynaturen i Region Hovedstaden? Og kunne Hvidovre Kommune være mere proaktiv i sit samarbejde med aktører i civilsamfundet, så vi kan løfte den store opgave sammen på tværs af sektorer? Vi har brug for en strategi, men mest af alt, har vi brug for handling.

Vil I være med til at tage de første skridt? Der er inspiration at hente i Gladsaxe Kommune, som har besluttet at implementere bæredygtighed i alle kommunens politikområder. De ser bæredygtighed som en mulighed for at udvikle deres kommune. Jeres børn vil blive stolte af jer, hvis I vil tage den gule førertrøje på og bringe Hvidovre ind på den bane!

Tine Gomard og Lise Holm-Rasmussen

menu
menu