Beboere får gennemgået fejl og mangler igen

Beboere får gennemgået fejl og mangler igen

KAB har tidligere afvist beboernes krav om udbedringer, men nu får beboers egen indsamling af fejl- og mangelliste KAB til at reagere

Beboerne i 24 lejemål i Frihedens Boligselskab mener fortsat, at der mangler at blive udbedret fejl og mangler i deres lejemål.

De mange beboere har alle henvendt sig til en anden beboer i Frihedens Boligselskab, nemlig Finn Birkemose, fordi han, som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis, undrer sig over, at der er varslet huslejestigning, til trods for at lejemålene efter hans mening endnu ikke er færdige.

Og Birkemoses anstrengelser ser nu ud til, at have fået KAB til at reagere.

- Rådgiver har gennemgået mangellister for de 24 lejemål, som overfor dig har tilkendegivet, at de fortsat har mangler, der ikke er udbedret. Af listerne fremgår, at alle fejl og mangler, der vedrører renoveringen er udbedret, men at en del fejl og mangler er blevet afvist, da de ikke stammer fra byggesagen, skriver KAB's kundechef Annette Birkov i et brev til Finn Birkemose.

Følgegruppen bag nyt besøg

Brevet fra kundechefen kommer, fordi Finn Birkemose har henvendt sig til Følgegruppen for renoveringen. Selv om det ikke er Følgegruppen, der svarer Finn Birkemose på hans forespørgsel, så fremgår det af brevet, at Følgegruppen har taget hans henvendelse alvorligt.

- På følgegruppemødet den 3. maj 2018 blev det besluttet, at alle 24 beboere vil få et nyt besøg for besigtigelse af de fejl og mangler, som de mener ikke er udbedret, lyder det i brevet fra Birkemose.

Derefter gennemgår kundechefen alle de “problemområder” som Finn Birkemose har påpeget. Hun kommer dog ikke ind på, hvad beboere med barnevogn skal gøre, når de ikke kan stille den i kælderen pga. skimmelsvamp og ikke må stille den i opgangen pga. reglementet.

Hvidovre Avis har spurgt Annette Birkov om den problemstilling, men har ikke fået svar. Hvidovre Avis har også spurgt Annette Birkov om, hvornår beboerne kan forvente, at det reducerede varmeforbrug kan mærkes økonomisk. Annette Birkov har svaret følgende:

- Den gennemsnitlige besparelse på 23 % vedrører varmeregnskaber 2016/2017 - som har afslutningsdato 30. maj 2017. Vi afventer aktuelt nu varmeregnskab for 7 måneder, da det er lovgivningsbestemt at alle varmeregnskaber følger kalenderåret, lyder det fra Annette Birkov.key

menu
menu