Behov for mere istid

Behov for mere istid

Det nye hold i Metalisligaen har skabt behov for flere træningstimer

Hvidovre Ishockey Klub (HvIK) har ansøgt kultur- og fritidsudvalget om at ændre åbningstiden for offentligt skøjteløb i Frihedens Idrætscenter.

Baggrunden for ansøgningen er foreningens optagelse i Metalligaen med det nyetablerede hold Hvidovre Ishockey Fighters.

Etableringen af det nye hold har skabt behov for flere træningstimer end de timer foreningen har haft til rådighed hidtil. Alternativet er, skriver Hvik i sin ansøgning, at nedjustere træningsmængden for de øvrige hold - heriblandt ungdomsholdene - hvilket man frygter vil kunne påvirke den talentudviklingen negativt.

Tiden for offentligt skøjteløb om lørdagen foreslås derfor ændret fra kl. 10.30-16.15 til kl. 11.30-16.30.

Det er HvIKs opfattelse, at gæster hovedsageligt benytter tilbuddet i dette tidsrum. Ændringen vil give HvIK mulighed for at afvikle en kamp lørdag morgen, hvilket ikke kan nås med de nuværende tider.

Derudover ønsker foreningen, at offentligt skøjteløb i Hal 2 (træningshallen) flyttes fra mandag til tirsdag. Klubbens medlemmer har hidtil trænet om tirsdagen, men ændringen vil give medlemmerne mulighed for at overvære Metalligakampe, der ofte afvikles tirsdag aften i Hal 1.

Hvidovre Ishockey Klubs ansøgning har været til udtalelse hos både halinspektøren, forpagteren for Frihedens Idrætscenter samt Hvidovre Skøjteklub, der ikke har nogen bemærkninger til forslaget.

oas

menu
menu