Besparelse knapt halveret

Besparelse 
knapt halveret

Syv måneders tovtrækkeri om at få ro på sagen om Hvidovre Motionscenter har resulteret i en mindre besparelse end planlagt

Budgetflertallets plan var, at der skulle spares op mod 1 mio. kr. på omlægningen af Hvidovre Motionscenter.

I løbet af de sidste syv måneder har det imidlertid vist sig, at det ikke var muligt at opnå en besparelse på henholdsvis 0,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018, som det var planlagt.

Det skyldes dels, at delen med at en lokal forening skulle stå for en del af driften af Hvidovre Motionscenter først er faldet på plads den 1. juni 2017 - altså mere end et halvt år efter at beslutningen blev truffet. Dels, at budgetflertallet gav sig en anelse i forhold til, at Hvidovre Motionscenter skulle køre videre med ikke kun en enkelt ansættelse, men derimod to medarbejdere på hver 35 timer ugentligt.

- Af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i tirsdags (i slutningen af maj, red.), fremgik det, at ændringen medfører merudgifter på 0,25 mio. kr. i 2017 og knap 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år, lyder det fra direktør for Kultur, Miljø & Vækst Gert Stephan Nelth.

Den samlede besparelse på omlægningen af Hvidovre Motionscenter er således 0,45 mio. kr. for 2017 og 0,6 mio. kr. for 2018 og fremover - hvis omlægningen ellers fastholdes.

Aftale med et års varsel

Foreløbig har Hvidovre Atletik & Motion underskrevet en aftale med Hvidovre Kommune og foreningen er nu inde i en opstartsfase med netop driften af motionscentret.

- Brugsretsaftalen løber indtil videre. Aftalen kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel. Kommunen kan bringe brugsretsaftalen til øjeblikkeligt ophør ved aftalens misligholdelse, lyder det fra Gert Stephan Nelth.

Hvidovre Atletik & Motion overtog driften af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter, så brugere af centret, der ikke er pensionister eller efterlønnere fortsat kan træne i centret på hverdage fra 14-22 og i weekenderne fra kl. 6-22 i weekenderne. Som bruger skal man imidlertid melde sig ind i HvAM's underafdeling for motionscentret og betale et månedligt gebyr for træning, der foreløbig foregår på egen hånd.

Hvidovre Atletik & Motionscenter oplyser endvidere, at der formentlig vil være udviddede åbningstider i motionscentret i juli måned, hvor den kommunale del under Sundhedscentret holder lukket.

key

menu
menu