Betaling af ejendomsskat

Betaling af ejendomsskat

Kommunen har overtaget opgaven

Inddrivelse af skyldig ejendomsskat og andre gebyrer knyttet til ejendommen - eksempelvis renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer, er nu overdraget fra SKAT til Hvidovre Kommune.

Det betyder, at ejendomsskat, der ikke bliver betalt ved opkrævning eller eventuelt ved afdragsordning med kommunen, vil blive inddrevet af Hvidovre Kommune via udlæg i ejendommen.

Fortsat manglende betaling vil herefter blive overdraget til en advokat med henblik på salg af ejendommen på tvangsauktion.

oas

menu
menu