BEVARINGSVÆRDIG - DET ER LIGE ORDET

BEVARINGSVÆRDIG - DET ER LIGE ORDET

Forstadsmuseet foretog den mest grundige undersøgelse af Risbjerggård i 2001. Både byggeteknisk og kulturhistorisk. Værket er forfattet af bygningskonstruktør Esben Hammershøj og museumschef, PhD. Poul Sverrild

Kortlægningen af Risbjerggårds kulturhistoriske rolle og fysiske tilstand efterlader ingen tvivl om at Risbjerggård kan bevares, hvis den bliver istandsat. Spørgsmålet er kun om politikerne vil. Det har de allerede i 2016 besluttet at de vil - men hvordan og hvor meget?

Kulturen

Rapporten hedder “Bygningsundersøgelse Risbjerggård, 2010”. Gården er fra 1878.

- Men det er i tiden fra 1922 og frem at Risbjereggårds kulturelle identitet begynder at blive grundlagt, skriver de to forfattere og fortsætter:

- Gården bliver et centralt samlingssted for det kulturelle nybrud fra bondeland til arbejderforstad. Risbjerggårds kulturhistoriske bevaringsværdi er derfor meget høj. Rollen som kommunens centrale offentlige samlingssted kulturelt og politisk langt ind i velfærdssamfundet gør Risbjerggård til et monument over Hvidovres historie gennem Det Tyvende Århundrede. Placeringen overfor Rådhuset tilfører yderligere bygningen betydning som bærer af historien og billedet på civilsamfundets vekslende styrke og betydning...

Bygningen

Risbjerggårds bygningshistoriske bevaringsværdi ligger primært i det genanvendelseselement, som kobler landbrugshistorien med tilflytterhistorien. Dernæst er bygningen - alene i kraft af sin alder - der gør den sjælden i en Hvidovre-sammenhæng, af høj bevaringsværdi. Den oprindelige scene og balkon i salen er yderligere af høj bevaringsværdi.

Risbjerggårds rolle i Hvidovres historie – nu og i fremtiden

Bygningskompleksets rolle i Hvidovres historie gennem Det Tyvende Århundrede tilsiger Risbjerggård en fortsat rolle i det offentlige liv og gerne i modspil til de klassiske velfærdsinstitutioner.

Ved en udbygning af området omkring Risbjerggård bør der sikres de eksisterende bygninger en signalbærende rolle – det vil sige at arkitektur/ byggestil i kommende byggerier får en kvalitet, som tager afsæt i forståelsen af det sammensatte kulturmiljø, som præges af modsætningen mellem offentlige monolitiske præstigebyggerier fra velfærdssamfundet på vestsiden af Hvidovrevej og en tids- og anvendelsesmæssig kompleks bygningsmasse i mindre skala på østsiden.

Bygningsundersøgelse Risbjerggård”, Esben Hammershøj og Poul Sverrild, november 2010.

MEGET BEVARINGSVÆRDIG. I den røde cirkel ses på de oprindelige tegninger den dekorative scenefront, som mange vil huske fra før 1980. Forstadsmuseet mener at en rekonstruktion af den skal indgå i renoveringen af den historiske sal.

MEGET BEVARINGSVÆRDIG. I den røde cirkel ses på de oprindelige tegninger den dekorative scenefront, som mange vil huske fra før 1980. Forstadsmuseet mener at en rekonstruktion af den skal indgå i renoveringen af den historiske sal.

MEGET BEVARINGSVÆRDIG. Forstadsmuseet mener at den oprindelige balkon i den modsatte ende at salen skal genåbnes og renoveres. Balkonen er meget bevaringsværdig og har siden 1980 været blændet af. Den eksisterer den dag i dag inde bag nogle gibsplader.

MEGET BEVARINGSVÆRDIG. Forstadsmuseet mener at den oprindelige balkon i den modsatte ende at salen skal genåbnes og renoveres. Balkonen er meget bevaringsværdig og har siden 1980 været blændet af. Den eksisterer den dag i dag inde bag nogle gibsplader.

Bygningskonstruktør Esben Hammershøj er hovedpersonen bag de tekniske undersøgelser og kortlægningen af gårdens fysiske tilstand.

Bygningskonstruktør Esben Hammershøj er hovedpersonen bag de tekniske undersøgelser og kortlægningen af gårdens fysiske tilstand.

Poul Sverrild har sagt at alt væsentligt som Forstadsmuseet ved om Risbjerggård står i denne rapport.

Poul Sverrild har sagt at alt væsentligt som Forstadsmuseet ved om Risbjerggård står i denne rapport.

menu
menu