BLEV FOR DYRE!

BLEV FOR DYRE!

Jeg forstår godt, at I som idrætsforening er skuffede over, at det forslag til nye omklædningsfaciliter omkring Avedøre Stadion, som I har bidraget til – alligevel ikke bliver som foreslået.

Baggrunden for at udbygningen af omklædningsfaciliteterne på Avedøre Stadion ikke bliver så omfattende, som der først var lagt op til, er den enkle, at projektet blev for dyrt. Da vi i kommunens ejendomscenter fik gennemgået det samlede projekt, kunne vi se, at det hele ikke ville kunne finansieres af helhedspuljen for idrætsområdet, som er de penge, der er afsat til bl.a. nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion. Derfor måtte vi tilpasse projektet, så vi fik flest muligt omklædningsfaciliteter for pengene.

Det betyder, at der bliver opført en ny omklædningsbygning ved Byvej 72 med omklædningslokaler med tilhørende foyer, boldrum og taktiklokale, som alle klubberne kan benytte. Dette vil forhåbentlig kunne afhjælpe den akutte mangel på omklædningsrum ved Avedøre Stadion. Den beslutning blev truffet i Kommunalbestyrelsen, og på et møde derefter blev formanden for Idrætsrådet og en brugerrepræsentant for klubberne orienteret om beslutningen.

Gert Nelth Direktør med ansvar for Kultur-, Teknik- og Arbejdsmarkedsområdet Hvidovre Kommune

menu
menu