BORGERFORSLAGET:

Ideforum HVIDOVRE 2025 foreslår at navnet bliver “Kulturhus Risbjerggård” og at Spisestedet (6) kaldes for “Gården”. Det kulturelle hovedgreb i forslaget handler om at gå på to ben: Efter renoveringen af forhuset og den historiske sal kaldes denne del “Forsamlingshuset” (9) og bruges som hovedregel af kommunens foreninger på non-kommerciel basis. Det er gratis at låne lokalerne som hidtil. Det indbefatter et nyt fælleskøkken, så f.eks. drikkevarer til disse arrangementer kan håndteres som hidtil og ikke skal købes på Spisestedet.

Spisestedet Gården”(6) drives på almindelige markedsvilkår via en forpagtningsordning, som servicerer teatret, konferenser, koncerter, biografaftener mv. i den store nybyggede multisal (13, 14,15 og 16).

Se øvrige signaturforklaringer på tegningen.

menu
menu