Borgerråd til de udenbys rådgivere

Borgerråd til de udenbys rådgivere

Er byrådet ved at smide barnet ud med badevandet når Risbjerggårds mange foreninger forvises til skurvogne?, spørger Erling Groth fra Ideforum HVIDOVRE 2025

“Kultur og foreningslivet er hoveddriveren i fremtidens bymidte. De er nøglen til en aktiv bymidte, og det handler fra dag 1 om at få etableret liv og ejerskab i området … særligt rammerne for forenings og kulturlivet er oplagt at finde i fællesskab med dem der på sigt skal give liv til området”. Med denne salut vedtog byrådet helhedsplanen for Hvidovre bymidten i februar 2017.

Ude af borgernes hænder

Siden borgermøderne for to år siden har borgerne og foreningerne ikke haft indflydelse på processen. Til gengæld er der i den mellemliggende tid sket store ændringer af projektet i “Bermuda-trekanten” mellem forvaltningen, udenbys rådgivere og politiske interesser.

I november 2017 hyrede planafdelingen arkitektfirmaet Gottlieb Paludan A/S til at udarbejde et udbudsmateriale for “KULTURCENTER RISBJERGGÅRD”. Ligesom bymidtens nye Sundhedshus i det tidligere posthus nu officielt på det nye lysskilt hedder SUNDHEDSCENTER er Kulturhuset Risbjerggårds fremtidige status altså omdøbt til et KULTURCENTER. Det harmonerer alt sammen meget godt med rådhusets BORGERCENTER og kommunens øvrige bureaukratiske centerstruktur og dertil hørende sprogbrug. Selvom de oprindelige ideer ifølge helhedsplanen for Bymidten i høj grad går på at det skal være borgernes, erhvervslivets og civilsamfundets bymidte.

Velkommen til Teater Vestvolden, men…

Der er bred enighed om at det er en god ide at flytte Teater Vestegnen til Bymidten. Rådgivningsfirmaet Gotlieb Palludans udbudsmateriale var imidlertid karakteriseret ved en voldsom overeksponering af den kommunale institution Teater Vestvoldens pladsbehov som nøjagtigt er opgjort i m2 side op og side ned, rum efter rum.

Tilsvarende - og noget chokerende - har forvaltningen ikke ulejliget sig med bare at printe en bookingliste ud som viser det lokale foreningslivs pladsbehov og omfattende aktiviteter i form af de hundredevis af arrangementer som Risbjerggård lægger sal til uge efter uge - årti efter årti. Det er dette skrift som man kalder for et “Byggeprogram”. Meget velkommen til Teater Vestegnen, men ikke som Risbjerggårds nye gøgeunge og på bekostning af det eksisterende lokale kulturliv.

På dette tynde og uprofessionelle grundlag ofrede 30 firmaer tid og arbejdskraft i en prækvalifikationensrunde, hvoraf fem arkitektfirmaer nu er udvalgt til at gå videre med at afgøre kommunalbestyrelsens holdning til Risbjerggård - og til hele Risbjerggårdgrundens fremtid.

Forvist til skurvogne?

Erling Groth, projektleder for Ideforum HVIDOVRE 2025 siger:

- Alt dette foregår hen over hovedet på Hvidovres foreningsliv og Gårdens nuværende mange brugere, som uge efter uge benytter salen. Ganske vist står der i helhedsplanen noget om “Midlertidige foreningslokaler” og en “foreningsby” bestående af midlertidige skurvogne rundt omkring på Risbjerggårdgrunden. Det er vel ikke dertil kommunalbestyrelsen vil forvise Risbjerggårds mange nuværende brugere? Eksperimenter er meget velkommen, men jeg har ikke hørt nogle af Hvidovres foreninger ytre ønske om disse skurvogne. De arrangementer kræver heldigvis meget mere plads.

Et bud fra Borgergruppen

På den baggrund fremlægger Ideforum HVIDOVRE 2025 nu deres borgerforslag:

- Vi må indse at de 30 indbudte arkitektfirmaer ikke har haft en kinamands chance for at vurdere balancen mellem behovet for civil- og offentligt styret kultur på det nye Risbjerggård. For slet ikke at tale om en vurdering og indpasning af Hvidovres DNA og lokale historie i projektet, som helhedsplanen ellers lægger stor vægt på. Vi har jo slet ikke været indbudt til den del af processen. Men vi vil være konstruktive og bidrage med et bud som bygger på lokale erfaringer og levet liv, slutter Erling Groth.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>mads-

menu
menu