BREDT BUDGETFORLIG: 17 af kommunalbestyrelsens 21 medlemmer står bag næste års budget - et budget, som tydeligt er præget af, at der snart er kommunalvalg:

BREDT BUDGETFORLIG: 17 af kommunalbestyrelsens 21 medlemmer står bag næste års budget - et budget, som tydeligt er præget af, at der snart er kommunalvalg:

Ingen turde lægge arm med vælgerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i sidste uge det kommende års budget.

Som omtalt i Hvidovre Avis den 10. oktober havde Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP) indgået en budgetaftale, og den blev naturligvis godkendt, da der sidste tirsdag var anden behandling af budgettet.

Helle Adelborg (A) indledte tirsdagens møde:

- Det materiale, der foreligger her ved 2. behandlingen, er - med enkelte justeringer - det materiale, som også forelå ved 1. behandlingen.

Under 1. behandlingen fremlagde jeg forslaget og inviterede samtidig til drøftelser med de politiske grupper.

Ved 1. behandlingen tilkendegav jeg, at vi er en kommune med et stadigt stigende udgiftspres. Hvis man betragtede finansieringsoversigten, så var det med nogen bekymring, at jeg så frem til de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der må forventes store kassetræk i de kommende år.

Det er med stor tilfredshed, at jeg i dag kan lægge et ændringsforslag til budgettet frem, som et stort flertal i kommunalbestyrelsen står bag. Grupperne A, O, C, samt Karl Erik Høholt Jensen og Anette Møller Sjøbeck har indgået en budgetaftale.

Med fremsættelsen af forslaget kan jeg med tilfredshed sige, at vi tager endnu et skridt i retning af løsningen af de kommende års udfordringer og dermed også et skridt henimod at få indtægterne til at passe sammen med udgifterne.

Afdæmpet budget

Gert Wahl (Ø) mente, at det var en tilsnigelse, at betegne det som et bredt forlig:

- Igen i år er der besparelser på alle områder og Enhedslisten kan derfor ikke tiltræde forliget.

Arne Bech (H) roste borgmesteren for selve det praktiske forløb omkring budgetarbejdet:

- Situationen i år er meget anderledes end sidste år. Vi vælger dog alligevel at bevare vores bevægelsesfrihed og stå udenfor forliget. Hvidovrelisten mener nemlig, at der også i det kommende år behov bliver for en fri stemme i kommunen.

- Det er det mest afdæmpede budget jeg længe har været med til, sagde Steen Ørskov (C):

- Det er tydeligt, at vi er i slutningen af et valgår. Der var ikke meget borgerligt lokkemad i borgmesterens oprindelige udspil - men omvendt heller ikke meget socialdemokratisk politik. Vi vælger dog at være med i forliget. Men det er værd at slå fast, at ingen i år turde tage tyren ved hornene og finde forslag til besparelser. Det er tydeligt, at det er valgår.

Niels Ulsing (SF) undrede sig over, at budgettet blev betegnet som værende grundlæggende i balance:

- Men dog er partierne enige om, at foretage et kassetræk på 9,7 mio. kr. Hvis der havde været vilje til at foretage et lidt større kassetræk - eller finansiere på en anden måde end besparelser - var der mulighed for et bredere budgetforlig, hvor socialdemokraterne også kunne vise, at man stadigvæk satser bare lidt rødt - i stedet for kun blåt.

Ulsing oplistede herefter en lang række besparelser, som de sidste par år har været med til at forringe serviceniveauet i Hvidovre, inden han konkluderede:

- Det har ikke været en god periode for Hvidovre med A og O ved roret. Men konjunkturerne har været gunstige og Hvidovre er stadigvæk en god kommune at bo i. Det skyldes dog primært de tidligere røde flertalsperioder, som SF naturligvis satser på kommer igen.

Iøvrigt er der meget i budgettet vi kan gå ind for - vi kommer her senere til at stemme for hele 17 punkter sammen med forligspartierne.

- Dansk Folkeparti er glade for og tilfredse med at være en del af denne brede budgetaftale, sagde Mikkel Dencker:

- Budgetsituationen var svær og forudsætningerne bestemt ikke de bedste. Men for os er det vigtigste, at vi formår at fastholde kernevelfærden.

Karl Erik Høholt (UP) var tilfreds:

- Det er et fornuftigt budget - men et typisk valgårsbudget. Ingen har i år lyst til at lægge arm med vælgerne.

Budgettet blev efterfølgende vedtaget med deltagelse af 17 af de 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

oas@hvidovreavis.dk

Karl Erik Høholt betegnede budgettet som et valgårsbudget, hvor ingen "turde lægge arm med vælgerne". Steen Ørskov mente det samme, men udtrykte det anderledes: Ingen tør  i år tage tyren ved hornene og finde forslag til besparelser, sagde han.

Karl Erik Høholt betegnede budgettet som et valgårsbudget, hvor ingen "turde lægge arm med vælgerne". Steen Ørskov mente det samme, men udtrykte det anderledes: Ingen tør i år tage tyren ved hornene og finde forslag til besparelser, sagde han.

menu
menu