Byggeri af nye omklædningsrum KAN blive sat i gang til sommer

Byggeri af nye omklædningsrum KAN blive sat i gang til sommer

Et alternativt projekt, der lever op til den økonomiske ramme, er nu havnet i Teknik- og Miljøudvalget

Som flere gange omtalt i Hvidovre Avis har kommunalbestyrelsen besluttet at forkaste det indkomne licitationsresultat på etablering af de hårdt tiltrængte nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

Det gjorde kommunalbestyrelsen, fordi resultatet af licitationen afveg markant fra den økonomiske ramme på 10,9 mio. kr. - de indkomne bud lå nemlig på mellem 16 og 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen bad derfor Teknik- og Miljøudvalget om at finde alternative løsninger for opførelsen af de nye omklædningsfaciliteter.

Byggestart den 1. juni?

Administrationen har siden indhentet alternative tilbud på byggesagen.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor nu tage stilling til et revideret tilbud, hvor udgifterne til håndværkere og materialer reduceres.

Det foreslås nu, at bygningen opføres i beklædte multiblokke i stedet for beton samt at taktikrum og foyer udgår af projektet. Herved minimeres håndværksudgifter til 10,03 mio. kr.

På grund af ændringerne i projektet øges udgiften til rådgiverhonoraret, fordi der skal foretages om-projektering og udarbejdes nye tegninger. Den øgede udgift til dette kan holdes indenfor den vedtagne ramme på 10,9 mio. kr.

Der sigtes nu på et projekt, der omfatter seks omklædningsrum inklusiv baderum, et teknikrum og et boldrum. Disse rum kan rummes inden for et areal på ca. 420-450 m2 i en enkel og stram bygningskrop. Taktikrum udgår og halvtag erstatter foyer.

Bygningen kan opbygges med bagmur i letbetonblokke og let facade i eksempelvis fibercementplader, som er hård og vejrbestandig.

Administrationen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med dette projekt.

- Herved får Hvidovre Kommune et projekt, der helt fra starten er tænkt som en arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk helhed, der opfylder grundbehovene for brugerne af Avedøre stadion.

En stram bygningsskrop reducerer ydervæggenes samlede areal, hvilket - alt andet lige - kan begrænse udgifter til detaljering og tilretninger, står der i sagsfremstillingen. Forudsat at det alternative forslag godkendes, kan byggeriet begynde den 1. juni ifølge den nuværende foreløbige tidsplan.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu