Christian den 10. gav sin tilladelse

Christian den 10.
gav sin tilladelse

Der var fint fremmøde da grundejerforeningen Stenshavegaard forleden markerede foreningens 100 års jubilæum ved et arrangement i Bibliotekscaféen.

- Foreningen blev stiftet den 19. marts 1918, og et dokument fra starten af det forrige århundrede ved Christian den Tiende viser, at der blev givet tilladelse og godkendelse til, at man måtte nedlægge grunden på ejendommen Stenshavegaard og udstykke den i parceller til et parcelhuskvarter, fortæller Finn Ivo Heller fra bestyrelsen.

Ved foreningens 100 års jubilæum var et af højdepunkterne et historisk foredrag ved museumschef Poul Sverrild fra Forstadsmuseet om Hvidovre kommunes ændringer gennem tiden. Sverrild berettede at der i begyndelsen af 1900 tallet opstod flere parcelhusområder i Hvidovre, og man forsøgte at sælge grundene som det nye ”Gentofte område” i den københavnske vestegn.

Festlighederne sluttede med spisning for de fremmødte medlemmer.

Midtvejs i forløbet blev den årlige ordinære generalforsamling afviklet.

n

n

menu
menu