”Copenhagen Ladybugs” og fodboldklub ”Sommer”

”Copenhagen Ladybugs” og fodboldklub ”Sommer”

Folkeoplysningensudvalget i Hvidovre Kommune modtager mange ansøgninger fra foreninger - med meget forskelligartede aktiviteter - der ønsker en kommunal godkendelse som folkeoplysende foreninger. Det gøres i håb om at få tildelt lokaler, spilleplads eller medlemstilskud, hvad der dog ikke altid kan garanteres ved godkendelsen.

Ved seneste møde i Folkeoplysningsudvalget forelå således to ansøgninger, der begge blev godkendt.

En lille idræt

Den ene var fra foreningen “Copenhagen Ladybugs”, hvis formål er at “skabe en roller i derbyforening”.

- Roller derby er en forholdsvis lille idræt, hvor der p.t. kun eksisterer fire klubber i Danmark, oplyses det i ansøgningen. - Klubben har derfor en relativ stor andel af medlemmer, som ikke bor i kommunen.

Foreningen har 48 medlemmer, deraf 23 under 25 år, og kun fem medlemmer har bopæl i Hvidovre. Man ønsker godkendelse i håb at få tildelt lokale, men er blevet gjort bekendt med, at det f.eks. ikke er nemt at få en stor hal, men foreningen er dog villig til at "leve med en ydertid".

Boldklubben ”Sommer”

Også en forening - benævnt Boldklubben “Sommer” - fik godkendelse. Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne mulighed for at spille fodbold, samt have socialt samvær. Det oplyses, at foreningen har et medlemstal på 25, hvoraf 21 har bopæl i Hvidovre. Man håber at få tildelt et spillested.

m-

menu
menu