De nye fagudvalg er trukket i arbejdstøjet

De nye fagudvalg er
trukket i arbejdstøjet

Hvidovre Avis har bedt de nye udvalgsformænd om at kommentere på deres forventninger til det kommende arbejde i udvalgene

Hvert fjerde år tager de nye politiske fagudvalg i løbet af januar hul på de kommende fire års arbejde.

Men udgangspunkt i den nyvalgte kommunalbestyrelse og den efterfølgende konstituering faldt udvalgenes medlemmer og formænd på plads i november sidste år. Og nu er det tid til at finde arbejdshandskerne frem.

Hvidovre Avis vil - traditionen tro, når der kommer nye udvalg og nye udvalgsformand i en ny valgperiode, stille skarpt på, hvad der kommer til at ske i de forskellige politiske udvalg.

Redaktionen har derfor bedt de nye udvalgsformænd om at fremhæve tre emner/områder som de vil give en særlig opmærksomhed i de kommende fire år.

Spørgsmålet er stillet bredt:

Hvordan kommer du til at gøre en forskel - hvilke tre fingeraftryk ønsker du at få sat på arbejdet i netop dit udvalg i den kommende periode?

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu