Den er blevet et tilløbsstykke!

Den er blevet et tilløbsstykke!

Der er flere ansøgere end der er plads til - den kommede 7. klasse på eliteidrætslinjen på Engstrandskolen udvides derfor fra 24 til 28 elever

24 elever startede i august måned sidste år i 7. klasse på den nyoprettede eliteidrætslinje på Engstrandskolen.

Sidste år blev alle ansøgere - de 24 elever, der begyndte i indeværende skoleår - optaget.

Ved etableringen af eliteidrætslinjen besluttede kommunalbestyrelsen at der skulle være et maksimalt antal elever på 24 pr. klasse, svarende til Hvidovre Kommunes grænse for optag i klasser efter reglerne om frit skolevalg. I den forbindelse blev der ikke taget stilling til dispensationsmulighed eller klageadgang.

Meget tyder heldigvis på, at de første 24 elever og deres venner og forældre har gjort god reklame for den nye eliteidrætslinie.

Ansøgningsfristen til optag til det kommende skoleåret 2017/18 var den 1. marts 2017.

Og søgningen til Eliteidrætslinjens 7. klasse har i år været på 39 elever. Men så mange elever er der ikke plads til.

Elever, der har modtaget afslag på optag, men som opfylder kriterierne for at blive optaget, er oplyst om mulighed for at komme på en venteliste samt at søge dispensation.

Præcise kriterier

Børne- og Undervisningsudvalget havde i sidste uge sagen på sin dagsorden.

For at blive optaget på eliteidrætslinjen skal man opfylde en række præcise sportslige kriterier og have tilknytning til Hvidovre Kommune.

Elever, der ikke har tilknytning til Hvidovre Kommune, har mulighed for at søge om optagelse, men elever med tilknytning til Hvidovre Kommune prioriteres først.

Rådet for Hvidovre Kommunes Eliteidrætslinje er ansvarlig for at prioritere og udvælge ansøgerne. Hvis en elev ikke optages, er det Rådet, der sender brev herom. Rådet består af fem medlemmer: Skolelederen på Engstrandskolen, et medlem af Idrætsrådet, koordinatoren for linjen, et skolebestyrelsesmedlem samt en sportschef fra en af Hvidovres klubber.

Ved optag af elever tager Rådet udgangspunkt i, hvordan kønsfordelingen er samt at der i klassen er en bred repræsentation af sportsgrene. Der er ikke etableret et forum, som drøfter eventuelle klager over Rådets afgørelse.

Ved afslag til en kvalificeret ansøger får eleven under alle omstændigheder mulighed for at komme på venteliste, i tilfælde af at der bliver en ledig plads i klassen. I forbindelse med de udsendte afslag til elever, der har haft søgt eliteidrætslinjen, er familierne blevet oplyst om, at de har mulighed for at søge dispensation. Dette var dog en administrativ fejl, da kommunalbestyrelsen ikke ved etableringen af linjen har taget stilling til dispensation eller klagemulighed over Rådets afgørelse om optag.

Børne- og Undervisningsudvalget skulle på sit møde tage stilling til, om der for skoleåret 2017/18 skal gives mulighed for fire dispensationer fra reglerne om det maksimale optag, således at der i det kommende skoleår vil være en klassekvotient på op til 28 elever.

Gruppe O stillede i udvalget et ændringsforslag - nemlig at der for skoleåret 2017/18 blot gives mulighed for to dispensationer fra reglerne om det maksimale optag, således at der dette skoleår vil være en klassekvotient på op til 26 elever i stedet for som foreslået i 28 elever.

Dette forslag blev ikke vedtaget, idet der i udvalget var flertal for at give mulighed for fire dispensationer.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu