Den lange tidsrejse er slut

Den lange tidsrejse er slut

Syv år efter at det blev besluttet at sælge grundstykket, hvor børneinstitutionen Nymarken i sin tid var placeret, sluttede fristen for at afgive købstilbud på de fire nye udstykninger

Fristen for at afgive købstilbud på de ubebyggede villagrunde på Parallelvej 47A-D udløb i fredags, den 9. marts.

Det er Hvidovre Kommune, der sælger de fire byggegrunde via en lokal ejendomsmægler. Grundene varierer i størrelse fra 717 m² til 855 m².

Oprindeligt lå der - som de fleste husker - på grunden en gammel og udslidt børneinstitution, Nymarken, der på grund af blandt andet skimmelsvamp blev nedlagt.

Det tog syv år

Grundstykket hvor børneinstitutionen i sin tid var placeret har været på en lang “tidsrejse” inden Parallelvej 47 blev til Parallelvej 47A-D og udstykket som en koteletudstykning.

Tilbage i oktober 2011 besluttede den daværende kommunalbestyrelse at sælge grunden.

I september 2013 blev det besluttet at sende et lokalplanforslag i høring om, at grunden kunne anvendes til rækkehusbebyggelse.

Naboerne indgav imidlertid kritiske høringssvar til lokalplanen og et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 i stedet, at der ikke længere skulle planlægges rækkehuse på grunden, men derimod fire parceller.

Så let var den sag imidlertid ikke afsluttet, for der skulle gå omkring 18 måneder år før, at der påny dukkede en sag op på den politiske dagsorden om salget af grunden. Her skulle politikerne igen tage stilling til, hvilken form for boliger, der skulle gives lov til i lokalplanen. Tilbage på dagsordenen var pludselig rækkehuse, dobbelthuse og så de fire parceller, der sådan set allerede var besluttet.

Flertallet fastholdt beslutningen om, at der skulle være fire parceller på grunden, og en egentlig lokalplan for den beslutning blev udarbejdet og vedtaget i september 2015.

Let har det dog ikke været at få afsluttet sagen.

Senest behandlede kommunalbestyrelsen sagen i oktober 2016, hvor der skulle igen skulle tages stilling til at grunden skulle sættes i udbud og til salget af de fire enkeltgrunde efter byggemodning og udmatrikulering.

Udmatrikuleringen blev imidlertid en langvarig proces, idet sagsbehandlingstiden hos Geodatastyrelsen og den efterfølgende byggemodning tog den tid den slags ting tager..

Men i fredags, den 9. marts kl. 12.00 hvor udbudsfristen sluttede, kunne de lukkede kuverter med skriftlige og ubetingede købstilbud på grundene åbnes.

Processen, fra den første beslutning om at sælge og til kuverterne med købstilbud kunne åbnes, tog således syv år.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu