Der skal flere og bedre faciliteter til!

Der skal flere og bedre faciliteter til!

Af KENNETH BAK:

Som man kunne læse i Hvidovre Avis d. 13. juni, er udmeldingen fra sportsklubberne i Hvidovre, at der generelt mangler haller og baner.

I Hvidovre er der mange fantastiske sportsklubber og rigtig mange af dem har et højt niveau.

De vil gøre alt for at yde deres ypperste for at skabe de bedste resultater.

For at skabe disse resultater, kræver det en masse ekstra træning, men den ekstra træning er der bare ikke plads til i Hvidovre.

Alle foreninger og klubber kæmper alle for ekstra bane- og haltid, men det kan ikke lade sig gøre.

Mange udøvere, unge som ældre, cykler og kører på kryds og tværs af kommunen, bare for at kunne træne det sted og den tid, som de har fået tildelt.

Vi kan desværre ikke få alt, men hos C mener vi, at vi skal koncentrere os om at bruge de kommunale midler til sporten på at skabe /forbedre flere og mere tidssvarende faciliteter.

Det fortjener Idrætten i Hvidovre og vil være til gavn for alle, unge som ældre.

Vi vil også kæmpe for, at idéen om en multiarena med flere haller, hvor der kan afholdes større stævner inden for flere forskellige sportsgrene, kommer med i den fremtidige plan for idrætten i Hvidovre.

Det vil kunne give et kæmpe løft til oplevelsen for både sporten og tilskuerne og sætte Hvidovre på kortet over steder, hvor man gerne vil dyrke idræt - både som eliteudøver og som amatør-.

Der skal være plads til sporten i Hvidovre.

Med venlig hilsen

Kenneth Bak

Kommunal- bestyrelseskandidat til KV17

Liste C

Konservative i Hvidovre

menu
menu