DER SKAL MERE TIL end lavere afgift!

DER SKAL MERE TIL end lavere afgift!

Lav el-afgift alene redder ikke fjernvarmekunderne fra prisstigninger, skriver analysechef JESPER KOCH:

Det lyder besnærende, når elselskabernes brancheforening, Dansk Energi i læserbrev den 2. januar i denne avis fremfører, at en lavere elvarmeafgift helt vil kunne udligne de prisstigninger, der kommer, når det såkaldte grundbeløb bortfalder næste nytår.

En reduktion i elvarmeafgiften på 25 øre/kWh reducerer kun varmeprisen med 1500-2000 kroner årligt i et standardhus på 130 kvm. Det skal sammenlignes med prisstigninger på op til 10.000 kr. årligt for et standardhus når grundbeløbet bortfalder og ikke bare mellem 1000-5000 kroner, som elsektoren skriver.

Når det er sagt, er vi helt enige i, at en permanent halvering af elvarmeafgiften er nødvendig for, hvis vi skal sikre udnyttelsen af den grønne strøm fra vindmøllerne. Det vil også i et vist omfang kunne afbøde forbrugerne for prisstigninger og kan sikre grøn, stabil varme til provinsbyernes borgere.

Men der skal mere til end blot en lavere elvarmeafgift. Elsektoren må også tage fat på at få skruet deres elnettariffer sammen, så fjernvarmeforbrugerne kun skal betale de faktiske omkostninger for strømmen til de store varmepumper. Store varmepumper i fjernvarmen giver valuta i form af en intelligent udnyttelse af den grønne vindmøllestrøm. En egenskab som individuelle, og i den sammenhæng uintelligente, varmepumper i husholdninger ikke har.

Endelig er det desværre ikke alle steder, at store varmepumper er en mulige løsning for kraftvarmeværkerne. Derfor er der også brug for en gang for alle at sikre frit valg til fjernvarmeværkerne i brændsler og produktionsanlæg og ikke stavnsbinde værkerne til den nuværende sorte energi fra naturgas.

Derfor bør politikerne på Christiansborg se på en bredere vifte af løsninger; nemlig en permanent halvering af elafgift på el til varme plus lavere og mere intelligente eltariffer samt frit valg for værkerne til at vælge brændsler og anlæg.

Jesper Koch,

analysechef i fjernvarmens

tænketank Grøn Energi

menu
menu