- Der skal sættes tidligt ind med helhedsorienterede og målrettede indsatser

- Der skal sættes tidligt ind med  helhedsorienterede og målrettede indsatser

- Og så kommer der fokus på en ny og styrket indsats overfor de unge, der har svært ved at komme i gang med en uddannelse eller i arbejde, slår den nye udvalgsformand fast

- Jeg er rigtig glad for opgaven som formand for det nyoprettede udvalg - Social- og arbejdsmarkedsudvalget.

Charlotte H. Larsen satser på helhedsorienterede og målrettede indsatser:

- Ved at tænke social- og beskæftigelsesområdet sammen håber jeg, at vi på et tidligt tidspunkt kan sætte ind med helhedsorienterede og målrettede indsatser, som både styrker borgerens ressourcer i forhold til at klare et liv eller en periode i livet med sociale, fysiske og/eller psykiske udfordringer - og som samtidig kan styrke borgerens tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.

Vi ved - og forskningen viser - at uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for borgerens livskvalitet, lighed i sundhed og mulighed for at opleve sig som en del af et fællesskab.

Vi ved også, at vores borgere inden for handicap- og psykiatriområdet er svært udfordret på netop disse ting.

Borgerne i fokus

- Jeg ønsker, at der kommer et særligt fokus på de borgere, der er i et ressourceforløb.

Der kan formentlig sammensættes mere meningsfulde og effektive forløb i samarbejdet mellem beskæftigelse og handicap- og psykiatri ved at udvikle/afsætte fælles ressourcer og opgaver samt i højre grad at dele viden på de to områder.

Effekten ved at have et politisk udvalg, der omfatter begge områder, kan således være, at der herigennem skabes muligheder for politiske diskussioner og prioriteringer af indsatser, som løfter borgerens ressourcer samlet set - ud fra et beskæftigelsesrettet perspektiv og et handicap/psykiatriorienteret perspektiv.

- Et særligt fokus i de kommende år vil være etableringen af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor der bliver en ny og styrket indsats overfor de unge, der har svært ved at komme i gang med en uddannelse eller i arbejde. Der skal etableres nye undervisningstilbud på tværs af kommunegrænserne, og arbejdet i Hvidovre Kommune sker i samarbejde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Et andet særligt fokus vil være at sikre virksomhederne den efterspurgte arbejdskraft. Det er dels ved at få jobparate borgere hurtigt i job, og dels ved at arbejde med de ikke-jobparate borgere, så de kommer tættere på arbejdsmarkedet og bliver attraktive for virksomhederne. Arbejdet med at få de ikke-jobparate tættere på arbejdsmarkedet understøttes i de kommende år af flere udviklingsprojekter i jobcentret.

Regeringen har fremlagt et forhandlingsoplæg til en mere forenklet beskæftigelsesindsats. Udspillet skal forhandles og omsættes til lovgivning. Alt efter reformens omfang, kan den få stor betydning for jobcentrets arbejde.

- Jeg glæder mig og går ydmygt til opgaven som formand og jeg vil anstrenge mig for at altid at være lyttende og tilgængelig, slutter Charlotte H. Larsen.oas

menu
menu