DET ER UTROLIGT

DET ER UTROLIGT

FINN BIRKEMOSE PEDERSEN om renoveringen i Frihedens Boligselskab, som han frygter vil komme til at koste beboerne dyrt i huslejestigning:

Nu har vi fået en københavnerrende i bebyggelsen. Det er en afløbsrende af beton, der er 12 cm. bred og 5 cm. dyb. Her skal regnvand fra det overdækkede indgangsparti ved opgangsdørene løbe fra nedløbsrøret ud over fortovet og ende ved kantstenen, hvor vandet løber ud på vejen og ender i kloakken.

Det er utroligt at man laver sådan en løsning, som vil give vores beboere med rollator og dem som er dårligt gående store problemer. Der skal måske ske faldskader, før der bliver ændret på afløbet?

Jeg har forelagt problemet for Teknisk Forvaltning, men de kan ikke gøre noget, da det er inde i bebyggelsen. Hvis det var på offentlig vej, ville det være forbudt. I villakvarterer må fliser på fortove, der ligger 2 til 3 cm. forskudt ikke forekomme.

Det er utroligt, at man i år 2017 griber til sådanne løsninger, der forekom i København i forrige århundrede.

Men ellers går renoveringen jo frem med fuld fart, der er bare et problem, som man glemmer, og det er, at de første fire blokke som har oplevet børnesygdommene stadig ikke bliver færdiggjort.

Man har endvidere besluttet, at vi i etape 1 skal vente med at få vores facader revet ned og lavet om. Det er utroligt at man laver seks blokke med fejl i facaderne, før man gør noget ved problemet.

Vi er mange der frygter at huslejestigningen bliver meget større end vi fik oplyst før start. Det kan jo ikke være billigt med alt det der er lavet om, vi får jo nok besked når renoveringen er slut og alle udgifter kommer på bordet.

Vi skal nu vente i seks til otte måneder før vi får sat stilladser op på vores facader og forhåbentlig så kan se en afslutning på dette renoveringsprojekt, som man fristes til at kalde et lærlingeprojekt.

Torben Jensen har i juli måned et indlæg i Hvidovre Avis om forskellen på YouSee abonnement i HvidovreBo og Friheden. Han havde til afdelingsmødet den 15. november 2016 stillet spørgsmål til vores folkevalgte afdelingsbestyrelse om forskellen. Han har ikke fået svar på denne forskel og til det kan jeg fortælle dig at du nok ikke hører noget.

Til slut vil jeg lige udtrykke min skuffelse over vores borgmester, der jo normalt følger med i og kommenterer hvad der sker i kommunen. Det er jo pt. byens største byggeplads og jeg havde håbet, at hun havde fulgt med i renoveringen.

Finn Birkemose Petersen

Hvidovre Enghavevej 98

Finn Birkemose Pedersen.

Finn Birkemose Pedersen.

menu
menu