Det handler om at udelukke Dansk Folkeparti

Det handler om at udelukke Dansk Folkeparti

B, F, Ø og Å indgår valgforbund

I dag - tirsdag den 19. september kl.. 17.30 - underskriver de fire partier Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet på Rytterskolen en fælles aftale om at indgå i valgforbund til kommunalvalget til november.

De fire partier oplyser, at der er tale om et "teknisk” valgforbund, der udelukkende har til formål at sikre at ingen stemmer på de fire partier bliver spildte.

Selv om det er et teknisk valgforbund, er en løbende og tillidsfuld dialog vigtig for de fire partier.

Derfor har de aftalt, at afholde løbende dialogmøder på tværs af alle fire partier, uanset om det enkelte parti bliver valgt til kommunalbestyrelsen eller ej.

Der er også enighed blandt de fire partier om, hedder det i en pressemeddelelse, at valgforbundet handler om at skabe en mulighed for Socialdemokraterne til at vælge et andet flertal end Dansk Folkeparti efter valget.

oas

menu
menu