Det mulige budget i et valgår

Det mulige budget i et valgår

Fokus på høje klassekvotienter, forhold for iværksættere og godt miljø var vigtig for os, skriver STEEN ØRSKOV

Det Konservative Folkeparti har valgt at gå med i forliget om budget 2018 sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Kalle Høholt Jensen/Annette Møller-Sjøbeck (UP).

Under forhandlingerne har vi - som det også fremgik af min tale under 1. behandlingen af budgettet - været vigtigt for os, at vi undgik nogle af de besparelser, som ellers var på bordet, ligesom vi selvfølgelig har arbejdet på at påvirke indholdet på nogle punkter, som er vigtige for os.

Vi noterer med tilfredshed, at besparelserne på hjemmehjælp (over 1 mio) ikke bliver til noget, og at taksterne på SFO-tilbud ikke stiger.

Vi havde et ønske om, at der blev afsat penge til psykologhjælp til unge, men her blev vi enige om at udvide indsatsen på området og skabe enklere adgang til støtte for denne gruppe - et mål, som vi bl.a. skal nå via en bedre brug af eksisterende tilbud.

Vi satte også fokus på problemet med høje klassekvotienter, og her vil der i 2018 blive arbejdet med dette område, hvor der ER problemer, som skal håndteres bedre, så elevtallet for især indskolingsklasserne kan blive sænket.

Konservative ønsker også, at vi er os vores ansvar bevidst, så klima- og miljøområdet bliver opprioriteret til glæde og gavn for os alle….og især vore børn og børnebørn.

Endelig var erhvervsområdet en sag, hvor Kalle Høholt Jensen, Annette Møller-Sjøbeck og jeg gjorde fælles front og arbejdede for en styrkelse af iværksætterområdet, hvor vi ønsker et vækst- og iværksætterhus, som Hvidovres virksomheder og nye ildsjæle kan få fordel af.

2018 bliver også året, hvor vi får klarhed over, hvad vi kan og bør gøre i forhold til Hvidovre Roklubs klubhus, som kommunen nu har overtaget. Skal vi renovere - eller forny…? Der er skabt mulighed for, at klubhuset nu bliver startskuddet til en helhedsløsning med forskønnelse af Hvidovre Havn, som vi Konservative har bedt om i årevis. Vi trænger til en attraktiv havn for alle.

Med budgetforliget er vi lykkedes med at lægge skinner ud for udvikling af disse væsentlige områder, og det synes jeg er et godt resultat i et budgetår, hvor situationen var, at “ingen penge har vi nok af”, og hvor man med et forestående kommunalvalg véd af erfaring, at alle gerne vil uddele gaver – men ingen vil træffe nødvendige og ubehagelige beslutninger. Jeg er også tilfreds med, at 16 kommunalbestyrelsesmedlemmer blev omkring bordet og fik lavet en aftale i en god, konstruktiv ånd.

Budgetforliget løser ikke alt - men var det muliges kunst. Jeg er helt bevidst om, at 2018…og de følgende år….indeholder nye, store udfordringer, så 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer skal ud at købe skjorter, hvor der er mulighed for at smøge ærmerne op.

Venlig hilsen

Steen Ørskov,

borgmesterkandidat/ Konservative

menu
menu