Det nye ældreråd er valgt

Det nye ældreråd er valgt

Tre medlemmer fik genvalg og fire nye kom ind

Efter nytår træder syv medlemmer ind i Hvidovre Ældreråd. De syv blev valgt ind ved valget til Ældrerådet den 16. november. Der var genvalg til tre nuværende medlemmer, deriblandt ældrerådets nuværende formand, Jørgen Nygaard.

De nye medlemmer er Annette Kou, Ebbe Bay, Rene Tommy Langhorn og Bjarne Agerlin. De tre medlemmer, der opnåede genvalg til ældrerådet, er Marianne Hviid, Christian Thode og Jørgen Nygaard. Ældrerådet konstituerer sig ved årsskiftet, når det tiltræder og afløser det nuværende Ældreråd. 5.842 stemte til ældrerådsvalget, det gav en stemmeprocent på 47,4.

Man kan læse mere om ældrerådets arbejde på aeldreraadet.hvidovre.dk

Bjarne Agerlin

Bjarne Agerlin

Ebbe Bay

Ebbe Bay

Annette Kou

Annette Kou

menu
menu