Det sidste punktum kan endnu ikke sættes!

Det sidste punktum kan endnu ikke sættes!

”Cykelskandalen” lever endnu og medarbejdernes skat er endnu ikke betalt - kommunen kan ikke få "lov" til at betale medarbejdernes ekstraskat

Oprindeligt var det noget, man for over fem år siden gik og puslede med internt på Materielgården.

Idéen så vist første gang dagens lys i slutningen af 2012: Et stort antal medarbejdere skulle have racercykler, træne og gennemføre en cykeltur til Skagen.

En glimrende idé.

Men problemet var blot, at en urimelig stor del af projektet blev finansieret af skatteborgernes penge.

Hvidovre Avis skrev midt på sommeren 2013 første gang om projektet. Efterhånden som efteråret skred frem stod det klart, at projektet havde en helt igennem rodet økonomi på et niveau, der da også betød, at der siden blev iværksat en administrativ personalesag.

Siden gik cykelsagen sin skæve gang. Der blev udarbejdet interne notater og redegørelser. Men disse formåede ikke at afdække det spegede og svært gennemskuelige projekt. Der blev derfor af et flertal i kommunalbestyrelsen bestilt en ekstern og uvildig advokatredegørelse. Den kostede 400.000 kr. Denne redegørelse pegede i august 2014 blandt andet på, at medarbejderne skulle betale skat af cykler og udflugten til Skagen.

Advokatundersøgelsen konkluderede, at eksempelvis cyklerne måtte betragtes som et skattepligtigt personalegode.

Blandt andet stod der i undersøgelsen:

- Modtagelse af cykel til 10.000 kr. går utvivlsomt videre end hvad der er sædvanligt for deltagelse i en firmaudflugt...

- Efter fast praksis skal medarbejderne beskattes, selvom de ikke bliver ejere af cyklen. Rådigheden over cyklen er således også et skattepligtigt personalegode...

- Også modtagelsen af cykeltøj for 2.500 kr. skal beskattes...

Denne ekstraskat besluttede kommunalbestyrelsen efterfølgende at kompensere de 64 medarbejdere for.

Det bliver en ekstra udgift for kommunen på 600.000 kr. - hvis kommunen altså får “lov” til at betale!

Fejl i sagsbehandlingen

For “cykelskandalen” lever endnu og medarbejdernes skat er endnu ikke betalt.

Via en artikel her i Hvidovre Avis fra den 13. november 2015 var Ankestyrelsen nemlig blevet opmærksom på, at kommunalbestyrelsen havde besluttet at kompensere de cyklende medarbejdere for deres deltagelse i cykelprojektet. Det havde som konsekvens, at Ankestyrelsen ti dage senere henvendte sig til kommunen:

- Til brug for Statsforvaltningens vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag anmodes Hvidovre Kommune om i en udtalelse særligt at komme ind på, med hvilken hjemmel kommunen vil afholde medarbejdernes udgifter til beskatning som følge af deltagelse i projektet, skrev Ankestyrelsen blandt meget andet.

Kommunalbestyrelsen udsatte derfor bevillingen på de 600.000 kr. til medarbejdernes ekstraskat og vedtog i stedet i december 2015 en udtalelse. Af denne fremgik det, at det var kommunalbestyrelsens opfattelse at hvis den enkelte medarbejder selv skulle dække skatteudgiften, ville det være at misligeholde den aftale som kommunen som arbejdsgiver havde indgået med den enkelte medarbejder. Og “dette vil i yderste konsekvens kunne føre til en erstatningspligt for kommunen, hvilket advokat Kurt Bardeleben, som forestod advokatundersøgelsen, har bekræftet”.

Og så - efter to år - kommer reaktionen fra Ankestyrelsen lige før jul sidste år. Den 22. december 2017 skriver styrelsen blandt andet:

- Hvidovre Kommune har ikke fremsendt konkret juridisk vurdering af den procesrisiko, som er forbundet med en eventuel retssag..... Det står derfor ikke klart for Ankestyrelsen, at der foreligger et juridisk grundlag for kommunen til at betale beløbet på de 600.000 kr.

Hvidovre Kommune har nu anmodet Ankestyrelsen om at genoptage sagen og revurdere udtalelsen. Det er nemlig kommunens opfattelse, at der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

oas@hvidovreavis.dk

.

.

menu
menu