Det var nummeret før en gordisk knude

Det var nummeret før 
en gordisk knude

Socialdemokratiet ville have DF med, men SF ville kun være med hvis DF ikke var med. Enden på forhandlingerne blev, at SF er ude mens DF er inde - sammen med Venstre og Konservative

Hvidovres borgmester hedder også i de næste fire år Helle Adelborg.

Det stod fast allerede da stemmerne tirsdag aften i sidste uge var talt op.

27.029 Hvidovreborgere havde stemt - og med 9.008 stemmer genvandt Socialdemokratiet deres otte mandater. Dansk Folkeparti mistede et enkelt mandat, men da de stadigvæk kunne mønstre tre pladser i byrådet, var Helle Adelborgs mulighed for at fortsætte det nuværende samarbejde med DF intakt.

Og den socialdemokratiske borgmester havde også mulighed for at kigge den anden vej. SF fik et strålende valg og kunne - akkurat som DF - levere tre mandater og et flertal til Adelborg.

Vidt forskellige forudsætninger

Det blev til nogle langstrakte forhandlinger.

Helle Adelborg var - som Hvidovre Avis erfarer det - interesseret i den bredest mulige konstituering. For hende var det dog en forudsætning samtidigt at fortsætte det gode samarbejde med DF.

Også SF var åben for en bred konstituering - men det var hos SF en forudsætning, at DF ikke var en del af konstitueringen.

Begge dele kunne naturligvis ikke lade sig gøre. DF kunne ikke på samme tid både være med og ikke med i en konstituering.

Forhandlingerne endte med, at der blev indgået en konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre.

Aftalen betyder, at borgmester Helle Adelborg og viceborgmester Mikkel Dencker fortsætter samarbejdet, samt at Steen Ørskov (C) får 2. viceborgmesterposten.

- Vi måtte desværre konstatere, at Socialdemokraterne på forhånd var fuldstændigt låste i deres forhold til Dansk Folkeparti, siger SF´s Anders Wolf Andresen.

- Vi havde rigtig gerne set SF være med. Ærgerligt at de ikke ville med, for det havde jo givet SF muligheder for at tage ansvar og få mere indflydelse. SF har underskrevet en aftale med deres valgforbund, om at få Socialdemokratiet ud af kløerne på DF som det udtrykkes. Og det blev så deres ultimative krav i forhandlingerne, at de ville A, C og V - men ikke DF, siger Helle Adelborg.

Tilfredse med aftalen

- Vi er meget tilfredse med den konstituering, som vi nu er en del af sammen med Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, siger Mikkel Dencker:

- Det var ingen hemmelighed, at vi har været glade for samarbejdet med Socialdemokratiet, som nu kan fortsætte - og tilmed har vi fået Venstre og Konservative med. Dem har vi historisk arbejdet godt sammen med i Hvidovre. Og vi har bevaret viceborgmesterposten og to formandsposter.

- Vi ser frem til samarbejdet med Socialdemokratiet, DF og Venstre. Det er partier, som vi allerede tidligere har arbejdet fint sammen med og eksempelvis indgået budgetforlig med, udtaler Steen Ørskov.

- Venstre er glade for at være tilbage i byrådet med to kandidater. Nu kan vi igen sidde med ved bordet, og arbejde for at trække byen i den rigtige retning. Vi er nu en del af den borgerlige valgruppe, der har valgt at konstituere sig sammen.

Vi vil sammen med de øvrige borgerlige partier, trække byen i en mere liberal retning og kæmpe for at få Hvidovre op i tempo, siger Charlotte Munch (V).

Nye udvalg

Konstitueringsaftalen betyder også, at der kommer et par nye politiske udvalg i Hvidovres kommunalbestyrelse.Listen med politiske udvalg ser nu sådan ud:

Økonomiudvalget - borgmesteren er født formand. Teknik- og Miljøudvalget - Konservative får formandsposten. Byg og Planudvalget - her bliver formanden fra Dansk Folkeparti. Børn og Uddannelsesudvalget - med en socialdemokrat for bordenden.

Ældre- og Sundhedsudvalget - med en socialdemokratisk formand. Kultur- og Fritidsudvalget - Socialdemokratiet får formandsposten. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - formanden bliver her fra Dansk Folkeparti. Børn og Ungeudvalget - Venstre får formandsposten.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu