Elever af Ellehammer fik besøg fra Norge

Elever af Ellehammer fik besøg fra Norge

Onsdag havde Dansborgskolen besøg af skolefolk fra KlimaZirkus.com og fra Skåbu i Norge, i forbindelse med Elever af Ellehammer – projektopgaven på 9. årgang.

Tori Virik Nøvik, Ida Myren og Jannicke Haug Doksæter fra Skåbu har udviklet den første entreprenørskabskole i Norge, hvor elementer som, internationalt samarbejde, kreativitet, innovation, motivation, praktisk arbejde og stolthed over eget lokal miljø - er blandt de vigtigste ingredienser for en succesfuld skole.

Et af hovedformålene med besøget i Danmark er, at udveksle erfaringer og få indblik i, hvordan Hvidovre Kommune konkret arbejder med innovation og entreprenørskab i folkeskolen. Elever af Ellehammer er i gang med sit 6. leveår og derfor kunne kommunens innovationskonsulent Elizabeth Gray fremvise det konkrete arbejde på Dansborgskolen, hvor eleverne fra 9. årgang netop i disse dage samarbejder med virksomhederne ØRSTED, BIOFOS, WattsUp Power og KlimaZirkus om bæredygtige løsninger af FNs 17 verdensmål.

Samarbejdet i mellem Norge og Danmark er af stor vigtighed, da fokus på den pædagogiske entreprenørskabstænkning som læringsstrategi, er et nyt internationalt omdrejningspunkt for grundskoler i hele norden. Afslutningen for projektugen vil i år munde ud i en fernisering på Dansborgskolen, på torsdag den 8. februar kl. 9.00-11.00. Her vil skolens ledelse, eleverne, lærere og fagmentorer fremvise deres produkter og holde fernisering for forældre, ansatte fra kommunen, Campus VIA, virksomheder og Dansk Industri.

Eleverne fra 9. årgang fortalte om deres arbejde med bæredygtige løsninger.

Eleverne fra 9. årgang fortalte om deres arbejde med bæredygtige løsninger.

menu
menu