Eliteklubbers gratis brug af Motionscentret drøftes

Eliteklubbers gratis brug af Motionscentret drøftes

Eliteidrætsklubber fik fra Hvidovre Motionscenters omlægning i juni 2017 lov til at træne gratis i dele af lokalerne.

Men det skulle kun være i en overgangsperiode - og derfor drøftes det nu politisk, hvordan klubberne fremadrettet skal have adgang til centret. Pt. er det imidlertid kun to eliteidrætsforeninger i Hvidovre, der gør brug af muligheden.

Hvad eliteidrætsforeninger skal betale for at træne i lokalerne har været drøftet af flere omgange. I Kultur- og Fritidsudvalget første gang i april og sidenhen i maj blev der ikke truffet beslutning om et eventuelt gebyr for eliteidrætsklubber, der vil træne i lokalerne.

Der er i alt 10 eliteidrætsforeninger i Hvidovre. En enkelt forening, har ikke været bekendt med muligheden for at træne gratis, men vil gerne bruge motionscentret, mens langt de fleste andre bruger egne faciliteter.

Hvidovre Kommune anbefaler, at der politisk træffes beslutning om, at eliteidrætsbrugere ligesom øvrige brugere af centret betaler 100 kr. i medlemskontingent.

menu
menu