En anderledes tilgang til forbyggende indsats

En anderledes tilgang til forbyggende indsats

Børn og unge i socialt udfordrede områder i Hvidovre skal aktiveres i kultur-, sports og fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge. Vi ønsker derfor lovpligtige fælles undervisningsaktiviteter, på tværs af folkeskoler og bydelsgrænser i social udfordrede områder og “almindelige” skoler. Mindst 1 gang om måneden skal folkeskoler på tværs af bydele gennem hele skoletiden gennemføre påkrævede fælles undervisning og fritidsaktiviteter, f.eks. idræt, naturfag eller samfundsfag.

Der skal oprettes flere fripladser til sports og - fritidsaktiviteter for børn og unge i de udfordrede områder. Det er afgørende, at børn og unge i de socialt udfordrede områder, igennem deres opvækst, oplever andre levemåder og kulturer. De skal møde børn i andre by- og landsdele. Der skal være friplads til sports- og fritidsaktiviteter for børn og unge under 18 år i alle de socialt udfordrede områder. En vedvarende positiv fysisk og psykisk stimulering i ungdoms- eller sportsklub skal blive herved alternativet til at hænge ud på gaden.

Obligatoriske opsøgende oplysningsteams med tillidsfulde, indflydelsesrige lokale offentlige og private kræfter f.eks., pædagoger, fædre grupper, foreninger og lign. skal besøger alle familier i de socialt udfordrede områder. De skal oplyse om fripladsmulighederne, og om den betydning for konstruktiv udvikling, fritidsaktiviteternes giver deres børn.

Langt de fleste borgere i Hvidovre er velintegrerede, men der er også familier med mindre kontakt til resten af samfundet. De er oftest socialt udfordrede på grund af fattigdom, ringe uddannelsesniveau og kontakt til arbejdsmarkedet. Det giver begrænset indsigt og kendskab til andre levemåder og til resten af samfundet, og ikke mindst manglende netværk og relationer til resten af familien Danmark. Manglende indsigt i andre levemåder end den, der foregår i ens eget hjem eller kvarter vil følge dig hele livet, og gør det langt sværere at skabe relationer og netværk. Løsningen er påkrævet tværgående inklusion og aktivitet i gennem hele skoletiden. Kun derved kan perspektiv forlænges og skræmmebillederne opløses, og relationerne skabes.

Venlig hilsen

Sikandar Siddique

Folketingskandidat,

Københavns Omegn.

Cand.Comm.

menu
menu