En ny vinkel

En ny vinkel

Der findes sager man som journalist aldrig kom helt til bunds i.

Sager, man bare ikke kan glemme. Vinkler, der ikke kunne skrives af hensyn til beskyttelse af sine kilder.

For tre år siden var den skandaløse byggesag på Gl. Køgevej den helt store varme kartoffel i Hvidovre. Hvidovre Avis beskæftigede sig meget med at få afdækket, hvordan en så stor “fejl” kunne ske i den kommunale plan- og miljøafdeling. Men det var desværre ikke muligt at trænge helt til bunds i det kommunale morads. Fejlens størrelse, en besynderlig og ekstrem kort sagsbehandlingstid, et forbløffende persongalleri og flere andre forhold fik for tre år siden den konsekvens, at ord og begreber som korruption, vennetjenester, kammerateri eller decideret afpresning fik luft under vingerne blandt Hvidovres borgere.

Sagen fik dog sin umiddelbare afslutning, da et flertal i den daværende kommunalbestyrelse tog en intern redegørelse til efterretning. Der var ikke politisk tilfredshed med redegørelsen - men tilsyneladende en accept af, at det i kommunalt regi ikke var muligt at få afdækket alle facetter i sagen. Og det var da ubestrideligt også en sag, som ikke pyntede på Hvidovres kommunale image.

Hvidovre Avis blev på et tidspunkt af kommunen bedt om at dokumentere flere alvorlige beskyldninger og antydninger, som blev bragt i avisen. Men redaktionen beskyttede naturligvis sine kilder. Der var flere vinkler og detaljer som ikke kunne offentliggøres - netop af hensyn til beskyttelse af kildernes anonymitet.

Der er nu gået tre år - og nu har Københavns Kommune en sag om mulig korruption. En væsentlig del af persongalleriet i København er - kan Hvidovre Avis i dag afsløre - en gentagelse af dele af den personkreds, der for tre år siden med en helt igennem ulovlig byggetilladelse kostede Hvidovre Kommune et tocifret millionbeløb.

Man kan jo håbe på, at den eksterne advokatundersøgelse som nu pågår i København, kan afsløre elementer som den interne redegørelse i Hvidovre ikke fandt frem til.

menu
menu