ENDELIG SKER DER NOGET I FRIHEDEN

ENDELIG SKER DER NOGET I FRIHEDEN

FINN BIRKEMOSE PETERSEN om et borgmesterløfte, som forhåbentlig holder:

Jeg har læst vores borgmesters indlæg i byens talerstol og er glad for, at der nu bliver afholdt månedlige møder mellem kommunen og boligselskabet KAB, men hvorfor sker det først nu efter næsten tre års renovering med problemer?

Vi beboere har nu måttet rende ned til informationskontoret i perioden og har haft meget svært ved kontakten med byggeledere og opnå at der skete noget, når man gjorde opmærksom på, at tingene ikke fungerede.

Jeg kan personligt fortælle, at jeg brugte to måneder på at overbevise Anne Sommer fra byggeledelsen om, at vores gulve i badeværelserne skulle slibes og poleres. Hun holdt på, at der kun skulle udføres en polering. Os i etape 1, har ved statusmøde i april måned fået oplyst, at entreprenøren havde overset en slibning af terrassegulve var en del af udbuddet. Kan man give tilbud og overse at 1.140 badeværelsegulve skal slibes? Hvem kommer til at betale disse gulve?

Jeg har i lang tid klaget over huller i vores veje og ved mødet i april blev det oplyst, at de ville blive repareret så snart det kunne lade sig gøre. Der skulle desværre først ske en ulykke, hvor en cyklist ramte et af hullerne og væltede. Resultatet var en brækket arm, flækket fortand og en meget øm skulder. Jeg kan oplyse, at hullerne nu er udbedret, men hvorfor skal der ske personskader før der sker noget??

Jeg håber ikke det samme vil ske med vores københavnerrende før der bliver rettet op på denne.

Kan ikke få svar!

Så skriver vores borgmester, at vi skal kontakte vores folkevalgte bestyrelse, der så vil hjælpe med at besvare vores spørgsmål. Jeg har personlig prøvet at kontakte bestyrelsen, sidste gang var den 7. september, hvor der var åbent i Oasen. Jeg fik ved denne lejlighed oplyst, at jeg ikke ville få svar på spørgsmål vedrørende renoveringen. Er det en hjælp, fru Helle Adelborg??

Ved mødet i april fik jeg oplyst, at vinduer ville blive renset og pudset. Der er d.d. fremkommet ét ærligt svar, der går ud på, at det vil ske når vores havefacader er nedrevet og nye opsat. Det vil sige om 6-8 måneder.

Vi har i etape 1 stået model til meget og derfor kan jeg ikke forstå, at vi nu yderligere skal vente på, at de blokke der er i gang i øjeblikket bliver færdige, før man vender tilbage til os. Jeg håber at vores borgmester vil følge byggeprocessen op, så der vil komme lidt håb for os beboere.

Finn Birkemose Petersen

Hvidovre Enghavevej 98

menu
menu