ER DU UTRYG?

ER DU UTRYG?

Ikke-vestlige indvandrere kostede statskassen 33 milliarder kroner i 2014. Det viser en ny beregning fra Finansministeriet, der for første gang har opgjort ”indvandringens pris”. Det skriver Berlingske den 10.4.2017. Og fortsætter: ”samlet set udgjorde indvandrere og efterkommere i året 2014 en omkostning for de offentlige finanser på 28 mia. kroner, fordi indvandrere og efterkommere fra vestlige lande bidrog til statskassen med indtægter på knap 5 mia. Til sammenligning var etnisk danske borgeres nettobidrag til de offentlige kasser 56 milliarder kroner”. Hvordan hænger det sammen? Det gør det ved en omfordeling fra dem der har til dem der har mindre. Forudsætningen for, at det kan fortsætte er, at de stærke bevarer deres solidaritet. Solidariteten er presset. Indvandrerdebatten buldrer. Og det er vigtigt, for vi kan ikke fortrænge bekymringer og uro. Tværtimod skal vi tage de nødvendige samtaler på et oplyst grundlag.

Økonomisk balance

Du kender det fra din privatøkonomi. Der skal samlet set være balance mellem udgifter og indtægter. Det er forudsætningen for en velfungerende økonomi. Det kræver prioritering. Det samme gælder i kommunaløkonomi. Udgifter og indtægter kan enten sænkes eller hæves. Jeg ønsker ikke at hæve indtægten gennem skattestigninger. Jeg ønsker at sænke udgiften ved at flere bidrager.

Forebyg polarisering

Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Vi skal forebygge racisme, fremmedfjendskhed og populisme. Første prioritet er, at nedbringe antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere. Det skal ske gennem krav om uddannelse og krav om sproglige kompetencer, så kontanthjælpsmodtageren går fra passiv forsørgelse til at blive en attraktiv arbejdskraft. Etniske danskere og indvandrere/efterkommere har et ligeværdigt ansvar for at forebygge polarisering i ”dem og os”. Vi skal indrette os, så indvandrere og efterkommere bidrager mere til samfundet og samfundsøkonomien. Kun derved kan vi bevare de stærkes solidaritet.

Uddannelse afgørende

Efterkommere fra ikke-vestlige lande får markant lavere karakterer ved folkeskolens afgangseksamen, og dermed sværere ved at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Det øger risikoen for lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er ikke godt nok. Forældrene skal inddrages og forpligtes mere og skolerne skal udvikle metoder der målrettet løfter efterkommeres kompetencer. Daginstitutionerne skal arbejde for at sikre danskkundskaber svarende til etnisk danske børn. Alt sammen med det mål, at sikre at flere bidrager til fællesskabet gennem ordinært arbejde. Ja, det koster penge. Og det er en prioritering. Jeg ønsker at investere i kompetencer, der kan øge ikke-vestlige efterkommeres beskæftigelsesgrad. Jeg er overbevist om, at det betaler sig økonomisk og at det styrker sammenhængskraften og bevarer solidariteten mellem dem der har og dem der har mindre. Sådan skaber vi en by præget af tryghed, sympati og forståelse.

Leif Lindhart Nielsen

Socialdemokratisk kandidat til KV17

menu
menu