Et hyrdebrev med kynisk valgstrategi

Et hyrdebrev med kynisk valgstrategi

JØRN ARNE NIELSEN om et ”interessant sammenfald” af borgmesterlig skrivelse til private ejendomsejere lige før byrådsvalget:

Fredag den 10. nov. tikkede én SMS ind på min iPhone7 informerende om, at der lå en skrivelse fra Hvidovre kommune i min e-boks.

Denne lukkede jeg op, og fandt en af borgmesteren sirligt underskrevet og til “Kære ejendomsejer i Hvidovre Kommune”.

Dette dokument var dateret torsdag den 9. november 2017.

Dokumentet beskriver en beskeden ændring i byggesagsbehandlingen/-proceduren per mandag den 6. november 2017. Hvorfor får jeg den besked 4-5 dage efter opstart af “ny procedure”, tænkte jeg straks.

Var sjusk og rod i byggeafdelingen grunden til “nye tider?”- var min reaktion. Næppe, men hvorfor skriver borgmesteren under. Skal byggesagsbehandlingen fremover foregå via og på borgmesterkontoret/sekretariatet og med selveste borgmesteren herself som seniorbyggesagsbehandler. Det kan kun gå helt galt!

Eller er det et tiltag/en fornem opgradering af den ellers ringe sagsbehandling, som også denne kommune er kendt for?

Alt ved det gamle!

Stor blev min skuffelse, da jeg længere nede i brevet kunne læse, at alt var ved det gamle. Byggesager skal fortsat behandles i byggeafdelingen, via Byg og Miljø, dog fremover med mulighed for et telefonmøde forinden udfyldelse af ansøgning på B & M eller personligt fremmøde, og samtidig en vis og stor lettelse over, at borgmesteren alligevel i teorien fortsat skal koncentrere sig om politik og strategi. Altså bevare overblikket på og fra helikopterniveau.

Godt nok forlyder det fra mange sider, at borgmesteren blander sig i alt, lige fra ansættelse af vikarer for pædagogmedhjælpere til forældreansøgninger om skoleskift til Risbjergskolen, men at udsende et “hyrdebrev” til private ejendomsejere synes fuldstændig grotesk at bruge en højt betalt borgmesters tid til.

Men - men, fru borgmester, ved nærmere eftertanke og efter at have drøfte din sikkert velmenende og absolut uselviske skrivelse med en række andre “ejendomsejere”, er jeg kommet på “bedre samt mere relevante og nærliggende tanker”.

Dette hyrdebrev er blot et led i en kalkuleret, kynisk valgstrategi, hvorved du på kommunens brevpapir og med kommunen som betaler at afgiften til Nets (NETS tager som bekendt et beløb for at levere brevet i de mange ejendomsejeres e-bokse) kan flashe dit navn i folks bevidsthed 10 dage før alle sætter et kryds på stemmesedlen, og samtidig kan du få lejlighed til at fortælle folk, at det nærmest er din skyld og din blændende idé, at en byggesagsbehandlingsprocedure optimeres, hvis den gør det?

Æren er alene borgmesterens for dette fantastiske påfund. Man benoves!

Samtidig er brevet et suverænt alibi for en slet skjult politisering af det reelt MEGET beskedne budskab og den endnu mere beskedne optimering, hvis nogen.

En tilpasning/justering på dette lave og beskedne procedureniveau - det er IKKE raketvidenskab, fru Borgmester – burde maksimum have været underskrevet og udsendt fra centerchefens hånd, evt. afdelingschefen eller blot lederen af byggesagsteamet som en “serviceskrivelse”, alternativt lagt på kommunens hjemmeside.

Endnu smartere kunne skrivelsen være et bilag til den snarlige “ejendomsskat 2018”, som inden for 1 måned ruller ind i e-boksene.

Konspiration på amerikansk niveau

Min vurdering, uden at blive konspiratorisk på amerikansk niveau, er, at du totalt har proportionsforvredet og -fordrejet situationen med det ene og simple formål at fremstå som redningskvinde for fremtidig “byggesagsbehandling” just i konteksten af det snarlige byrådsvalg. Du udnytter på groveste vis din stilling til at fremme egne genvalgsinteresser. Udpræget for at manifestere dig som “jeg har styr på alt i Hvidovre og jeg blander mig i øvrigt også i alle forvaltningsmæssige detaljer”, hvilket egentlig ikke er særlig sympatisk. Og gevinsten: Du gav dig selv lejlighed til at føre personpolitik og lave valgpropaganda på kommunalt papir og for kommunale midler.

Du burde hellere arbejde på at sænke ejendomsskatten, subsidiært at bruge de betalte skatter på at rette fortove og kantsten op, samle skrald ved Friheden Station samt lappe huller i vejene - hvis jeg skal slutte med at se MEGET lokalt på tingene.

Jeg forventer at høre fra dig - gerne telefonisk.

Med venlig og upolitisk hilsen

Jørn Arne Nielsen

Theseus Allé 3A

menu
menu