Fjernvarme-arbejde i Risbjergkvarteret ramt af konkurs

Fjernvarme-arbejde i Risbjergkvarteret ramt af konkurs

Heldigvis er arbejdet næsten færdigt, så beboerne vil kun mærke få forsinkelser, lyder det fra EBO Consult

Hvidovre Fjernvarme fik den 2. juni besked om, at den entreprenør, der var tilknyttet opgaven med at etablere fjernvarme i Risbjergkvarteret var gået konkurs.

Hvidovre Fjernvarme, ved EBO Consult oplyser, at konkursen heldigvis ikke får større konsekvenser for de beboere i Risbjergkvarteret, som netop nu har fået installeret fjernvarme.

- Det er rigtigt, at Kamco er gået konkurs, men arbejdet er stort set færdigt, så vi er heldige, at konkursen er kommet her, hvor det hele næsten var på plads, siger Erik Christiansen fra EBO Consult.

Konkursen betyder imidlertid, at det sidste arbejde hos fjernvarmekunderne kan blive forsinket i op til 14 dage, og at den konkrete reetablering af f.eks. fortove mm. kan blive forsinket i op til en måned.

- Der udestår blandt andet nogle reetableringsarbejder på fortove, og det er vi i forhandlinger med konkursboet om. Vi kan ikke bare gå ud og lave de ting, før det er afklaret, siger Erik Christiansen.

Han forventer imidlertid, at afklaringen med konkursboet vil være færdig allerede i næste uge.

- Når vi har afklaret det, forhåbentlig i løbet af næste uge, så ved vi, hvor vi står. Vi er jo et forbrugerejet selskab, så forbrugerne skal selvfølgelig ikke lide under det. Men hvis konkursboet ikke vil indtræde i aftalen med Hvidovre Fjernvarmeselskab, så kan vi gå ud og finde en anden entreprenør, der kan lave det sidste arbejde, siger Erik Christiansen.

Han understreger, det er vigtigt, at Hvidovre Fjernvarme ikke kommer til at betale to gange for udførelsen af arbejdet. Reetableringen af fortove efter anlægsarbejdet forventer han vil blive udført inden for en måned.

- Efter aftale med Hvidovre Kommune har vi udarbejdet liste over, hvad der skal reetableres på de offentlige veje. Selve det arbejde vil formentlig være udført inden for den næste måned, hvis alle forhandlinger med konkursboet falder på plads, siger Erik Christiansen.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>key

menu
menu