Flere siddepladser og lettere adgang for gangbesværede

Flere siddepladser og lettere adgang for gangbesværede

Nu bliver der etableret bænke og arbejdet på øget tilgængelighed for handicappede

Der var i sidste uge et klart flertal i kommunalbestyrelsen for at anvende et "restbeløb" på 500.000 kr. til en yderligere opgradering af den nyanlagte Hvidovre Strandpark. Der er blandt andet ikke opsat bænke ved stranden da den anlagte siddekant mellem græs- og sandarealet, skulle erstatte de almindelige bænkes funktion. Det har imidlertid vist sig, at der også er et behov for bænke uden for sandområdet, så borgere med fysiske handicaps også kan få glæde af stranden. Det skal nogle af pengene bruges til at etablere.

menu
menu