Flot medlemsfremgang, genvalg til alle, og jubilæumsforventning

Flot medlemsfremgang, genvalg til alle, og jubilæumsforventning

Velbesøgt generalforsamling og udnævnelse af æresmedlem i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Med en medlemsfremgang på 50 nye medlemmer i de seneste tre måneder, og nu et samlet medlemstal på ikke færre end 559, kunne formanden Jens Frederik Jørgensen se tilbage på et rigtigt godt år for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, da man i torsdags afviklede den årlige generalforsamling.

Der var også fyldt godt op til mødet i Lille Friheden, med omkring 100 stemmeberettigede, der kunne glæde sig over en fyldestgørende beretning omkring selskabets mange aktiviteter, samt et fornuftigt regnskab, afsluttende med et indlæg fra Poul Sverrild om Forstadsmuseets mange gøremål.

Der var også fuld opbakning til bestyrelsen med genvalg af alle, næstformand Karen Johansen og kasserer Frank Gudmann, samt suppleanterne Birte Gerdes og Finn Ivo Heller, revisor Hugo Steffensen og revisorsuppleant Inge Larsen.

- 2018 er jo et jubilæumsår for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, og vi kan i dag glæde os over at have det største antal medlemmer nogensinde i selskabets 40 årige historie, sagde formanden. - Vore kommende aktiviteter vil naturligvis også være præget af jubilæet, bl.a. med et større arrangement i Kometen til november.

Æresmedlem

Generalforsamlingen blev afsluttet med udnævnelse af et æresmedlem, nemlig 90-årige Henny Paaske, der har været med - og altid deltaget meget aktivt - siden selskabets stiftelse, hvor møderne blev holdt på Hovedbiblioteket. Hun har bl.a. foretaget interviews, skrevet artikler, og var med i skrivegruppen, da den blev etableret i 1990. På det seneste har Henny Paaske tillige været sognerådsskriver, d.v.s. renskrevet sognerådsprotokoller for 1901-1905 og fra 1941 til 1945, i alt produceret 833 sider. Hun har også været foredragsholder, sammen med formanden, hvor de berettede om “Hvidovre og 2. verdenskrig”, både i foreningsregi og rundt om i de lokale skoler.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>m-

menu
menu