Foreningslivet ud i ”den kolde sne”?

Foreningslivet ud
i ”den kolde sne”?

Hvidovre Kommune og vor kommunalbestyrelse har brugt store summer på at få den bedst mulige udformning af en kommende bymidte, centreret omkring Risbjerggård.

Foruden et par borgermøder har tre arkitektfirmaer været indbudt til at give deres bud, og senere - i november 2017 - har et andet arkitektfirma været hyret til at udarbejde et udbudsmateriale. Det er så efterfølgende udmundet i en såkaldt prækvalifikationsrunde, hvor ikke færre end 30 arkitektfirmaer har givet deres bud. Man bliver helt forpustet, men sluttelig er man så foreløbig nået frem til udvælgelsen af fem arkitektfirmaer, der nu går videre med deres anbefalinger omkring Risbjerggård-arealernes fremtid.

Lige nu ved vi ikke hvad det har kostet med de mange arkitektoniske indslag, men man må erkende, at der er lagt en imponerende grundighed i Hvidovre Kommunes forvaltning og blandt vore folkevalgte..

Et blik på det foreløbige udbudsmateriale, altså de forudsætninger forvaltningen har været med til at opstille, kan dog godt give nogen uro. Her er der nemlig enormt fokuseret på Teater Vestvolden. Bevares, - dette teaters kulturelle virke er rosværdigt, og fortjener bestemt også bedre spille- og lokalevilkår; - uanset dets virke ikke bare er et Hvidovreanliggende, men snarere, ligesom Cirkusmuseet, vel må kategoriseres som en aktivitet i “Vestegns-hjælpen”!.

Helt fint, hvis vi har råd til det. Men de foreløbige arkitektoplæg og anvisninger fra kommunalt hold, kunne desværre tyde på at det vidtfavnende, vigtige og allevegne meget anerkendte lokale foreningsliv er ved at blive “ofret”, og på vej til at ryge ud “i den kolde sne”. Hvis alle vore aktive foreninger får ringere vilkår i et “Kulturcenter Risbjerggård”, er der noget man har misforstået, og så vil det være på tide at tænde alle advarselslamper.

Det er indiskutabelt at de mange hundrede foreningsaktiviteter, der foregår årligt på Risbjerggård, er en uhyre vigtig del af Hvidovres identitet, og en lige så betydningsfuld indgang til samhørighed og dermed også en borgermulighed for at opleve demokratiet in natura.

menu
menu