Formanden gav stafetten videre

Formanden gav stafetten videre

Hvidovrelisten kunne på sin generalforsamling i lørdags præsentere lokallistens nye formand Karoline Cleemann

Efter fire år på posten gav Hvidovrelistens formand og medstifter, tidligere byrådsmedlem Mona Hammer, stafetten videre til Karoline Cleemann, da den nu 17-årige lokalliste lørdag holdt generalforsamling i Stadionrestaurantens lokaler. Medlemmer mødtes til brunch, inden det formelle møde blev startet, og den nye bestyrelse blev præsenteret og valgt.

I bestyrelsen blev det til udskiftning på to poster, hvor Gitta Stendal og Peter Rytter efter eget ønske blev afløst af Elin Palm og Thomas Skouboe. Alice Bech blev genvalgt som Hvidovrelistens sekretær og AndersDrustrup blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Cramer-Larsen, Finn Blohm og Nynne Glud blev valgt som suppleanter, mens Leif Mejlgren og Peter Rytter blev revisorer. Og som ny formand altså Karoline Cleemann.

- Det er svært at følge efter en god formand, og det har Mona været. Jeg er stolt og ydmyg over valget og glad for den tillid I viser mig. Nu må jeg finde min måde at være formand på. Jeg er spændt, men glæder mig også rigtig meget over at være en del af Hvidovrelistens nye bestyrelse. Det er skønt at mærke energien fra de mange aktive og engagerede medlemmer, alt i alt et stærkt hold, med hjerte for Hvidovre og kommunens borgere, sagde Karoline Cleemann.

Hun tilføjede, at hun som formand gerne vil høre om alt, hvad der rører sig i Hvidovre.

- Både det velfungerende og det udfordrende. Egne meninger har jeg også, og Monas engagement for grønne områder og troen på, at borgerne har brug for luft og lys omkring sig, er jeg 100 % enig i, lyder det fra den nye formand.

Mona Hammer, der som skrevet, har været med siden Hvidovrelistens stiftelse i 2001, fik et symbolsk valg som revisorsuppelant.

- Jeg er stadig medlem af Hvidovrelisten og tror på ideen om et alternativ til de etablerede partier i Hvidovre. Held og lykke til Karoline med formandsjobbet, ingen er i tvivl om din store indsats og arbejdskapacitet, sagde Mona Hammer.

Plads til debat

Under det formelle program blev der også plads til debat og dialog mellem deltagerne. Hvidovrelistens nuværende byrådsmedlemmer Arne Bech og Kristina Young sidder i Ældre og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget samt Handicaprådet.

I den kommende tid vil Hvidovrelisten løbende tage initiativ til politiske arrangementer for medlemmer og andre interesserede. Foreløbig har medlemmerne været inviteret til møde om en kommende boligpolitik i Hvidovre.

- Der sker virkelig noget på bygge- og boligfronten i Hvidovre. Så vi har lagt ud med at invitere til debat og dialog om en lokal “Boligpolitik i balance”. Det fik vi mange gode og værdifulde input ud af, og dem har vi brug for, når der snart skal udarbejdes en boligpolitik for Hvidovre Kommune, sagde Kristina Young.

Stemmespild gav flertallet sidste mandat.

Derudover blev valgresultatet drøftet, og Arne Bech understregede, at A og O kun fik 47,5% af stemmerne, men alligevel fik deres 11. mandat.

- Det skyldes først og fremmest, at man ikke agerede særlig klogt i oppositionen, som stillede i ikke færre end 4 valgforbund. Det alene medførte, at A og O fik deres 11. mandat ved andres hjælp. Hvis Hvidovrelisten havde været en del af det røde valgforbund, ville f.eks. Karoline Cleemann være blevet valgt i stedet for A’s sidste mandat. Det havde selvsagt givet andre konstitueringsmuligheder, sluttede Arne Bech.

menu
menu