Fortidens synder rammer urimeligt

Fortidens synder rammer urimeligt

Fortidens synder i form af gamle jordforureninger er nu kortlagt af Region Hovedstaden. Samlet er 400 grunde enten under mistanke eller påvist forurenede.

I Hvidovre er der de indlysende steder som f.eks. Kystagerparken og dele af Avedøre Holme, der begge består af påfyldt jord. Med fortidens niveauer for tåleligt lever de ikke op til nutidens standarder for det samme. Ingen af de to steder er jorden dog til gene for beboere, da der hverken kan bygges boliger eller er planer om at dyrke gulerødder i de områder.

Anderledes er det med de grunde, som i dag er bebygget med helt almindelige beboelsesejendomme. De er spredt ud over Hvidovre og kan potentielt påvirke nuværende og tidligere ejere i en grad, der må være stærkt frustrerende. Dels fordi at jorden i nogle tilfælde ikke må berøres, dels fordi det kan betyde, at familier potentielt kan få problemer med at sælge deres grund videre.

Disse ejere kan kun i ringe grad trøste sig med, at Regionen vil oprense jorden, fordi det kan have meget lange udsigter.

Værre er det dog for dem, der har ejet grundene tidligere, og som intet har vidst om jordens forurening, men som nu i privatretlig sammenhæng kan blive pålagt et værditab.

Hvis sagerne ender til sagsøgernes fordel, ender det med at være sidste ejermand (m/k) før 20 års forældelsesfristen, der må betale gildet. Der kan man da tale om, at fortidens synder rammer helt urimeligt.

menu
menu